Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Accelerator Digital  ID MYSMIS 142698, contract POCU/860/3/12/142698

DATA 18.11.2022

 

Achizitorul: Asociatia Cluj IT

Adresa: Jud. Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Str. Memorandumului,  nr. 28

CIF RO30866506,

achiziționează în cadrul proiectului servicii de tip cloud, gazduire (hosting) si asistenta tehnica pentru platforma digitala dedicată programelor de învățare la locul de munca (CPV 72261000-2) având specificatiile și pentru asigurarea  funcționalităților minime de mai jos:

  1. interfața utilizator actualizată și corelată cu site-ul integrator www.clujit.ro, modernă dpdv operațional. 
  2. posibilitatea de creare cont / acces în platforma nivel cursant pe baza numelui de domeniu asociat organizației beneficiare;
  3. Integrarea unui chestionar de evaluare a maturității digitale cu generare de  raport asociat care  sa fie disponibil doar organizației respective, la nivel de management/coordonator organizatie
  4. spațiu dedicat pentru înrolarea unui număr minim de 32 organizații beneficiarei, la care se adaugă trei spațiii demo
  5. fiecare organizație sa aibă o galerie a cursurilor existente în cadrul programului de învățare la locu lde munca, vizualizabila  în platforma în spațiul dedicat organizației, astfel încât angajații să poată sa își exprime interesul/opțiunea pentru a le parcurge
  6. Integrarea opțiunii de continuitate și permanență a  cursurilor prin platformă (fără dată de început și de final) astfel încât  cursanții să  le poată parcurge in ritmul lor, atunci cand este necesara aceasta abordare din perspectiva angajatorului.. 
  7. Pentru programele de învățare la locul de muncă livrate prin intermediul platformei e-learning, este necesar ca angajatul firmei sa poată fi în același timp și mentor și cursant (poate avea calitatea dei mentor într-un curs și de cursant în alt curs)

 

Procedura de achiziţie: achiziţie directă 

Modalitatea de furnizare a serviciilor: pe bază de contract

Limba de redactare a ofertei: limba română

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul de depunere 

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut, cu respectarea specificațiilor minime

Plata : se va efectua prin virament bancar la termenele și în condițiile agreate în contract..

Termen limită de depunere a ofertei: 22 noiembrie 2022

 

Depunerea ofertelor se face prin email la adresa contact@clujit.ro

sau la adresa biroului operațional al Asociației Cluj IT Str. Emil Isac nr. 13, sala 28B, Cluj-Napoca, Romania

 

Informații suplimentare se pot obține prin email la adresa contact@clujit.ro

sau la adresa biroului operațional al Asociației Cluj IT Str. Emil Isac nr. 13, sala 28B, Cluj-Napoca, Romania