Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3.12, inFORMAT 4.0  ID MYSMIS 140659, contract POCU/860/3/12/,

DATA 16.01.2023

Achizitorul: Asociatia Cluj IT

Adresa: Jud. Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Str. Memorandumului,  nr. 28

CIF RO30866506,

achiziționează în cadrul proiectului: Achizitia de servicii de inchiriere imobil – 140659 inFORMAT 4.0 având specificatiile de mai jos:

  1. Închiriere spațiu sală  având suprafaţa 65 m2 (+/- 3 mp) dotat cu mobilier şi conexiune internet banda largă, ce să permită activitatea de formare profesională,
  2. Perioada de închiriere 26 ianuarie  – 30 iunie 2023
  3. Accesul la spaţiu in intervalul 8.00 – 20.00 de Luni – VIneri, la nevoie şi in zilele de sambată şi duminică
  4. Localizare Cluj-Napoca, zona centrală

Procedura de achiziţie: achiziţie directă 

Modalitatea de furnizare a serviciilor: pe bază de contract

Limba de redactare a ofertei: limba română si/sau engleză (in cazul furnizorilor internationali)

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul de depunere 

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut, cu respectarea specificațiilor minime

Plata : se va efectua prin plată bancară la termenele și în condițiile agreate în contract..

Termen limită de depunere a ofertei: 23 ianuarie 2023 ora 17.00

Depunerea ofertelor se face prin email la adresa contact@clujit.ro

Informații suplimentare se pot obține prin email la adresa contact@clujit.ro, sau telefon 0721 29 71 78.