Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Accelerator Digital  ID MYSMIS 142698, contract POCU/860/3/12/142698

DATA 01.02.2023

Achizitorul: Asociația Cluj IT

Adresa: Jud. Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Str. Memorandumului,  nr. 28, 

CIF RO30866506,

achiziționează în cadrul proiectului: Servicii marketing pentru derularea activității de informare și conștientizare / 142698 Accelerator Digital – Lot 4 Campanie de publicare advertoriale online pentru atragere IMM-uri – județul Bistrița, având specificațiile de mai jos:

  1. Număr de advertoriale: 5
  2. Cel puțin o aparitie advertorial / canal online
  3. Buget mediu / advertorial 300 RON (la care se adauga TVA)
  4. Integrare link-uri call -to-action&follow
  5. Diseminare advertorial  acoperire județul Bistrita-Nasaud
  6. Durata derulării campaniei Februarie – Noiembrie 2023

Procedura de achiziţie: achiziţie directă 

Modalitatea de furnizare a serviciilor: pe bază de contract/comandă

Limba de redactare a ofertei: limba română 

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul de depunere 

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut, cu respectarea specificațiilor minime

Plata : se va efectua prin plată bancară la termenele și în condițiile agreate în contract..

Termen limită de depunere a ofertei: 8 februarie 2023 ora 12.00

Depunerea ofertelor se face prin email la adresa contact@clujit.ro

sau la adresa biroului operațional al Asociației Cluj IT Str. Calea Dorobantilor nr. 57A, etaj 1, Cluj-Napoca, Romania