Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, ACCELERATOR DIGITAL, ID MYSMIS 142698, contract POCU/860/3/12/142698

DATA 06.02.2022

Achizitorul: Asociatia Cluj IT

Adresa: Jud. Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Str. Memorandumului,  nr. 28

CIF RO30866506,

achiziționează în cadrul proiectului echipamente de tip FEDR având specificatiile minime următoare:

Echipament portabil de înregistrare foto-video cod CPV 38650000-6:

    • Denumire: Echipament portabil de înregistrare foto-video
    • Numar bucati: 1 kit 
    • Tip echipament: DSLR sau Mirrorless
    • Specificatii tehnice minime: ISO 50–25600, 24.3 MP, Obiectiv SEL2870 28-70mm

Procedura de achiziţie: achiziţie directă 

Modalitatea de furnizare a produselor: pe bază de contract/comanda fermă

Limba de redactare a ofertei: limba română

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul de depunere 

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut 

Plata : se va efectua prin virament bancar in termen de max 30 zile de la recepţionarea produselor şi emiterea facturii.

Termen limită de depunere a ofertei:  17 februarie 2023

Depunerea ofertelor se face prin email la adresa contact@clujit.ro

sau la adresa biroului operational al Asociatiei Cluj IT, Calea Dorobanților 57A, Cluj-Napoca 400609

Informații suplimentare se pot obține prin email la adresa contact@clujit.ro

sau la adresa biroului operational al Asociatiei Cluj IT, Calea Dorobanților 57A, Cluj-Napoca 400609