Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, ACCELERATOR DIGITAL, ID MYSMIS 142698, contract POCU/860/3/12/142698

DATA 10.02.2022

Achizitorul: Asociatia Cluj IT

Adresa: Jud. Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Str. Memorandumului,  nr. 28

CIF RO30866506,

achiziționează în cadrul proiectului Servicii organizare 4 ateliere de lucru, cod CPV 79951000-5 – Servicii de organizare seminarii în următorii termeni:

  • Cele 4 ateliere de lucru se desfășoară online, prin platformă specializată de comunicare la distanță, sau fizic, în Cluj-Napoca;
  • Numărul minim de participanți pe fiecare atelier este 20. 
  • Durata fiecărui atelier de 8 ore. 
  • Participanții vizați sunt angajați ai IMM-urilor active în domenii competitive conform SNC. 
  • Tematicile fiecărui atelier se stabilesc punctual în funcție de domeniile de interes identificate în cadrul proiectului, în concordanță cu obiectivul general al proiectului.
  • Perioada in care se vor desfasura ateliere de lucru aprilie 2023 – decembrie 2023. 

Procedura de achiziţie: achiziţie directă 

Modalitatea de furnizare a produselor: pe bază de contract

Limba de redactare a ofertei: limba română

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul de depunere 

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut 

Plata : se va efectua prin virament bancar in termen de max 30 zile de la data PV de receptie servicii aferente fiecarui atelier, in baza facturii emise 

Termen limită de depunere a ofertei: 20 februarie 2023

Depunerea ofertelor se face prin email la adresa contact@clujit.ro

sau la adresa biroului operational al Asociatiei Cluj IT, Calea Dorobanților 57A, Cluj-Napoca 400609

Informații suplimentare se pot obține prin email la adresa contact@clujit.ro

sau la adresa biroului operational al Asociatiei Cluj IT, Calea Dorobanților 57A, Cluj-Napoca 400609