Anunț de achiziție nr 3/ 7.02.2 – Servicii de organizare a 8 ateliere de lucru/Seminarii Cod CPV: 79951000-5 – Servicii de organizare de seminarii

10th February 2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Competactiv+ , ID MYSMIS 127968, contract  POCU/ 464/3/12/127968

 Achizitorul: Asociația Cluj IT

Adresa: Jud. Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Str. Memorandumului,  nr. 28,

Email: futureskills@clujit.ro

CIF 30866506,

achiziționează în cadrul proiectului

Servicii de organizare a 8 ateliere de lucru/Seminarii Cod CPV: 79951000-5 – Servicii de organizare de seminarii, în următorii termeni:

  • Cele 8 Ateliere de lucru/seminarii se desfasoara la Cluj-Napoca,
  • Numărul total estimat de participanți este 200, cu o medie de 25 participanti/atelier.
  • Durata fiecărui atelier de lucru/seminar este de 8 ore, pe parcursul unei zile
  • Participanții vizați sunt angajați în poziții operaționale în IMM-urile relevante, definite astfel: îsi desfasoara activitatea în Regiunea NV (județele CJ, BH, BN, SM, SJ), în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, sau intenționeaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice relevante.
  • Temele fiecărui seminar se stabilesc punctual în funcție de domeniile de interes identificate în cadrul proiectului, in concordanță cu obiectivul general al proiectului “Promovarea unor masuri de constientizare a învațarii la locul de munca, îmbunatațirea nivelului de cunostințe, competențe sau aptitudini ale angajatilor si elaborarea si introducerea de programe de învațare la locul de munca în IMM-uri relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC si SNCDI, facilitând astfel ocuparea sustenabila si de calitate a forței de munca si sprijinirea mobilitații forței de
    munca în Regiunea Nord-Vest.”
  • Perioada în care se vor organiza atelierele de lucru/seminariile: martie 2020 – mai 2021

 

Procedura de achiziţie: achiziţie directă

Modalitatea de furnizare a serviciilor: pe bază de contract

Limba de redactare a ofertei: limba română

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul de depunere

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut

Plata : se va efectua prin virament bancar in termen de max 30 zile de la data PV de recepție a serviciilor aferente fiecărui seminar, in baza facturii emise.

Termen limită de depunere a ofertei: 17 februarie 2020

Depunerea ofertelor se face prin email la adresa futureskills@clujit.ro

sau la adresa Asociatiei Cluj IT Str. Marinescu, nr. 23, Clădirea  Decanate, Etajul 3, 400689, Cluj-Napoca, Romania

Informații suplimentare se pot obține prin email la adresa futureskills@clujit.ro

sau la adresa Asociatiei Cluj IT Str. Marinescu, nr. 23, Clădirea  Decanate, Etajul 3, 400689, Cluj-Napoca, Romania

/