Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Competactiv+ , ID MYSMIS 127968, contract POCU/ 464/3/12/127968

Achizitorul: Asociația Cluj IT
Adresa: Jud. Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, nr. 28, punct de lucru
Clădirea Decanate etaj 3, str. Pasteur nr 4, Cluj-Napoca
Email: futureskills@clujit.ro
CIF 30866506,
achiziționează în cadrul proiectului
Achizitia servicii de informare prin distributia de anunturi pe portaluri de media sociale/127968 competActiv+, cod CPV 79341400-0 | Servicii de campanii de publicitate în următorii termeni:
 Obiectul achiziției este reprezentat de servicii de campanii de publicitate online, aferente activității de conștientizare campanii de constientizare a angajatorilor si angajatilor care îsi desfasoara activitatea în sectoarele economice cu potential competitive identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, sau a angajatorilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice
relevante
 Campania constă în difuzarea unor anunțuri de tip imagine si text, targhetate catre publicul tinta de tip Facebook ads, Google, LinkedIN etc.
 Vizualurile folosite în campanii sunt furnizate de către achizitor
 Campania va include o medie lunară de 5 postări promovate pe cel puțin unul din canalele agreate.
 Publicul țintă vizat pentru campania de conștientizare este reprezentat de persoane cu varsta între 18 – 65 de ani, ce pot deține calitatea de angajator sau de angajați în IMM-uri relevante, definite astfel: îsi desfasoara activitatea în Regiunea NV (județele CJ, BH, BN, SM, SJ, MM), în industrii creative si tehnologia informației si comunicațiilor

 Perioada în care se desfășoară campania de conștientizare prin social media este de 15 luni in intervalul 12 martie 2020 – 11 iunie 2021, urmand sa asigure un impact total de minim 150.000 persoane.
Procedura de achiziţie: achiziţie directă
Modalitatea de furnizare a serviciilor: pe bază de contract
Limba de redactare a ofertei: limba română
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul de depunere
Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut
Plata : se va efectua prin virament bancar in termen de max 30 zile de la data PV de recepție a serviciilor aferente fiecărei luni calendaristice, in baza facturii emise.
Termen limită de depunere a ofertei: 28 februarie 2020

Depunerea ofertelor se face prin email la adresa futureskills@clujit.ro
sau la adresa Asociatiei Cluj IT Str. Marinescu, nr. 23, Clădirea Decanate, Etajul 3,
400689, Cluj-Napoca, Romania
Informații suplimentare se pot obține prin email la adresa futureskills@clujit.ro sau la adresa Asociatiei Cluj IT Str. Marinescu, nr. 23, Clădirea Decanate, Etajul 3, 400689, Cluj-Napoca, Romania