Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Competactiv+ , ID MYSMIS 127968, contract  POCU/ 464/3/12/127968

Achizitorul: Asociația Cluj IT

Adresa: Jud. ClujLocalitatea Cluj-NapocaStr. Memorandumului nr. 28,

Email: futureskills@clujit.ro

CIF 30866506,

achiziționează în cadrul proiectului

Servicii de organizare a 1 (unui) eveniment prin intermediul tehnologiilor de comunicare online sau hibrid (online si in-situ) / 79952000-2 – Servicii pentru evenimente, în următorii termeni:

Condiţii generale:

 • Evenimentul se va organiza prin intermediul tehnologiilor de comunicare online sau hibrid (online și in-situ – doar în cazul în care condițiile vor permite acest lucru)*
 • Durata evenimentului este de 3 zile cu participarea a minim 100 de reprezentanți ai unor firme relevante (IMM-uri din sectoare cu potențial competitiv din Regiunea Nord-Vest).

Condiţii specifice:

 1. Platformă tehnologică specializată cu următoarele specificații tehnice: 
 • capacitate de susținere concomitentă a minim 100 de participanți + speakeri + moderatori + echipa de organizare (5 persoane cu rol de organizator)
 • să aibă integrată o secțiune special dedicată consultării agendei conferinței și sesiunilor ce se află în curs de desfășurare – zonă de recepție
 • o secțiune dedicată live stream-ului
 • posibilitatea de susținere în concomitent a mai multor sesiuni/ paneluri
 • posibilitatea de realizarea a screenshare-urilor
 • posibilitatea de comunicare atât în grup cât și individual
 • o secțiune dedicată interacțiunilor de tipul 1to1
 • secțiune dedicată promovării organizatorilor, partenerilor conferinței
 • posibilitatea personalizării interfeței cu elementele de identitate vizuală specifice proiectului și conferinței
 • posibilitatea de a oferi mai multe roluri în pagină: mai multe persoane cu rol de administrator/ organizator în vederea gestionării într-un mod cât mai optim și eficient a activităților propuse
 • interfață ușor de folosit
 1. Promovare constând in: 
 • campania de promovare va viza atragerea unui număr cât mai mare de persoane participante, cu focus pe angajații aflați pe poziții operaționale ce activează în IMM-urile din Regiunea N-V
 • redactarea și transmiterea de comunicate de presa: înainte de începerea evenimentului, în timpul evenimentului și după finalizarea acestuia
  • indicator de performanță (KPI): minim 3 comunicate de presă
 • apariția unor bannere informative în presă cu precădere în publicațiile online de specialitate pentru domeniul IT și / sau digitalizare sectoare industriale atât la nivel național cât și la nivel regional/ local
  • indicator de performanță (KPI): minim 5 apariții în publicații (3 la nivel național și 2 la nivel local)
 • realizarea de parteneriate media cu diferiți actori relevanți în domeniu și menținerea relației cu aceştia (publicații online, ziare, televiziuni, reviste)
  • indicator de performanță (KPI): minim 6 parteneriate
 • facilitarea unor interviuri in publicații / media naționale si locale
  • indicator de performanță (KPI): minim 3 interviuri (2 naționale si 1 local)
 1. Digital Marketing
 • Gestionarea AdWords și Facebook Ads înainte, în timpul și după finalizare evenimentului
  • indicator de performanță (KPI): minim 35 000 Reach total; Rata click Google Ads search network – minim 3%, display network – minim 0,5%; Rata click Facebook Ads – minim 0.9%
 • Elaborarea materialelor grafice pentru reactualizarea informațiilor de pe site-ul evenimentului urmărind identitatea vizuală a conferinței        
 • Realizarea broșurii evenimentului ce va fi publicată pe site-ul evenimentului. Informațiile prezentate vor cuprinde date despre conferință, context, organizatori, agendă, parteneri etc.
 • Realizarea materialelor grafice și vizuale pentru promovarea informațiilor despre conferință în baza informațiilor primite de la organizatori
 • Adaptarea conținutului primit de la organizatori pentru integrarea optimă a informațiilor în materiale grafice și informaționale conceptualizate
 1. Servicii moderare / asigurare conținut:
 • costuri privind servicii ale moderatorilor și speakeri-lor invitați ce vor susține prezentări în cadrul conferinței; moderatorii și speakerii participanți vor putea fi atât de la nivel național cât și internațional, în funcție de specificul fiecărei sesiuni
  • indicator de performanță (KPI): minim 9 moderatori / speakeri

5. Materiale consumabile igienizante*: produse igienizante pentru asigurarea măsurilor de protecție și siguranță în cadrul spațiului de desfășurare al sesiunilor in-situ: măști, mănuși de unică folosință și gel dezinfectant pentru fiecare persoană participantă

6. Networking* care cuprinde: masă de prânz, coffee breaks

7. Materiale personalizate*: badge-uri personalizate, lanyard-uri personalizate, pixuri personalizate, plase personalizate, print broșură eveniment (câte 100 buc. din fiecare categorie în parte)

8. Instrumente tehnice necesare pentru realizarea unui studio on-line: aparatura necesară pentru sunet și live streaming pe platformă, microfoane, bandă de internet specială care poate permite transmiterea live în condiții cât mai optime

9. Servicii mentenanță website

 • actualizarea conținutului materialelor publicate pe site-ul evenimentului în perioadele de pre-implementare, implementare și post-implementare eveniment
 • administrarea și mentenanța paginii web: înainte de eveniment,  în timpul evenimentului și după finalizarea acestuia pentru o perioada de minim 10 (ca parte integrată a procesului de follow-up)
 • integrarea procesului de înscriere al platformei tehnologice specializate în conferințe online pe pagina web a evenimentului 

Observație*

În cazul în care restricțiile impuse si/sau recomandările autorităților naționale, determinate de actualul context al pandemie cu COVID-19,  nu vor permite realizarea unor sesiuni in-situ, bugetul propus pentru punctele 5, 6 și 7 din Condiţii specifice, va putea fi utilizat, la cererea beneficiarului, pentru alte servicii precum: digital marketing conform specificațiilor de la punctul 3  și/sau pentru amenajarea unui studio on-line conform specificațiilor de la punctul 8.

Perioada în care se va organiza evenimentul: 12-14 octombrie 2020.

Procedura de achiziție: achiziție directă

Modalitatea de furnizare a serviciilor: pe bază de contract

Limba de redactare a ofertei: limba română

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul de depunere

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Valoarea estimată totală fără TVA: 55.042 lei

Plata: se va efectua prin virament bancar in termen de maxim 30 zile de la data PV de recepție a serviciilor aferente, in baza facturii emise.

Termen limită de depunere a ofertei: 16 iulie 2020, 0ra 16:00.

La cererea potenţialilor ofertanţi, termenul pentru depunerea ofertelor a fost extins până la data de 22 iulie 2020, ora 17:00.

Depunerea ofertelor se face prin email la adresa futureskills@clujit.ro 

Informații suplimentare se pot obține prin email la adresa futureskills@clujit.ro