Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Competactiv+ , ID MYSMIS 127968, contract  POCU/ 464/3/12/127968

Achizitorul: Asociația Cluj IT

Adresa: Jud. ClujLocalitatea Cluj-NapocaStr. Memorandumului nr. 28,

Email: futureskills@clujit.ro

CIF 30866506,

achiziționează în cadrul proiectului:

Servicii de dezvoltare de software de formare profesională COD CPV 72212931-4

Descriere: Servicii pentru realizarea unei platforme de e-learning interactiva si colaborativă

cu următoarele specificații minime:

Persoane implicate în utilizarea platformei:

–       administrator platforma 

–       coordonator program învățare la locul de munca (ILM)

–       trainer / mentor 

–       cursant 

–       evaluator extern 

Funcționalități principale:

creare conturi useri și atribuire roluri; securitate acces; setare profil, inclusiv încărcare competente și dovezi; creare program și editare; creare module de instruire si detaliere / editare / înghețare etc.; încărcare materiale pentru formare si operații cu acestea; forum pentru fiecare modul, cu reply pe mesaj si editare mesaj, inclusiv ștergere mesaj; vizualizare cine si când a accesat materialele; arondare cursanți la programe si editare lista; încărcare/ștergere materiale de către mentor si cursant in spațiul privat alocat fiecărui cursant; validare competente pe fiecare cursant de către evaluatorul extern si mentor/trainer; creare de teste pentru fiecare cursant cu posibilitatea ca in test sa fie atașate imagini si clip-uri video; cursantul sa poată încarcă la teste materiale in format doc, xls, ppt, mp4, avi, txt, jpg, png;  monitorizare stadiu de progres parcurgere materiale de formare – mp4, avi si a testelor; salvare istoric acces platforma; FAQ pe modul; planificare termene pentru învățare si testare module; anunțuri/alerte pe cursant sau grup de cursanți; comunicare independenta mentor-cursant prin platforma; funcționalități specifice de RU (urmează a fi dezvoltate) sau interfață prin API dedicat cu platforma de management RU a firmei; interfață prin API dedicat cu Google Drive; interfață cu cel puțin un modul de predare sincronă; posibilitatea de vizualizare conținut materiale in cadrul platformei; posibilitatea de a face adnotări direct pe materialele studiate; posibilitatea de a asigura shearing de materiale cu alți useri din platforma (cursant2cursant); captura de ecran (record) pentru înregistrarea sesiunilor de testare;  webinar cu „record” si „chat” – arondat pe program; spațiu si unelte pentru evaluare „peer-to-peer”; spațiu si unelte pentru „team work” pe proiecte; interfață GDPR pentru fiecare record; posibilitatea de a crea mai multe categorii de teste * ; API pentru baza de date

Performanțe dorite:

–       mărime fișier încărcat (sa suporte mp4 pentru minim 2 ore înregistrate)

–       minim 500 useri

–       sesiuni sincron cu minim 50 useri

–       rulare din browserele Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Lynx, Opera, Apple Safari

* Interfață personalizată pentru următoarele tipuri de teste:

Pentru validarea învățării la locul de munca, cursantul trebuie sa finalizeze cu succes o baterie de teste: cunoștințe; înțelegere și utilizare limbaj de specialitate; explicare noțiuni unor persoane necalificate în domeniu; interpretare rezultate furnizate de terțe părți calificate în domeniu la nivelul de competență adecvat cursantului; aplicare cunoștințe; aptitudini; transfer cunoștințe; rezolvare probleme noi; reflecție critica si constructiva; creativitate; inovare.

Procedura de achiziție: achiziție directă

Modalitatea de prestare a serviciilor: pe bază de contract

Limba de redactare a ofertei: limba română

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul de depunere

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Valoarea estimată totală fără TVA: 60.084 lei

Termen de execuție: 45 zile de la semnarea de către ambele părți a contractului 

Plata: se va efectua prin virament bancar în termen de maxim 30 zile de la recepționarea serviciilor şi emiterea facturii.

Termen limită de depunere a ofertei: 23 iulie 2020

Depunerea ofertelor se face prin email la adresa futureskills@clujit.ro

Informații suplimentare se pot obține prin email la adresa futureskills@clujit.ro