Proiect finanțat de Uniunea Europeana, prin Urban Innovation Action: Cluj Future of Work 

Achizitorul: Asociatia Cluj IT 

Adresa: Jud. Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, nr. 28   

Cod postal: 400114   

Achiziționează în cadrul proiectului servicii de organizare seminarii în următorii termeni:

Detalii anunț

Tip anunt: Cumparari directe – Anexa 2 –  procedura proprie

Tip contract: Servicii

Denumire achizitie: ,,Servicii de organizare de seminarii”, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 în grupul de  servicii sociale administrative, servicii de învăţământ, servicii de sănătate şi servicii culturale.

 Cod CPV: 79951000-5 Servicii organizare seminarii

Termen transmitere oferte: 28 decembrie 2020, ora 14:00 pe adresa contact@clujit.ro 

Descrierea contractului:

Servicii de organizare de seminarii conform caietului de sarcini. In cadrul acestor servicii se vor achiziționa 14 module de curs/pachet de formare/pachet de instruire, astfel : 

 • Componente fundamentele pentru implementarea conceptului Internet of Things in industrie
 • Industry 4.0, Pneutronică și automatizari industriale
 • Proiectarea competitivă a produselor inteligente și conectate
 • Limbaje de programare ale roboților colaborativi/coboţilor
 • Programare și aplicații cu roboți inteligenți
 • Sisteme de Monitorizare și Control pentru Clădiri Inteligente și IoT
 • Control Distribuit in Robotica utilizand Sisteme Open Source (ROS)
 • Imprimare 3D și fabricație aditivă
 • Realitate Augmentată I
 • Realitate Augmentată II
 • Realitate virtuală
 • Aplicatii 3D interactive si jocuri video in Blender
 • Proiectarea jocurilor in Unity3D si C#
 • Conținut pentru Medii Imersive

Pentru fiecare modul se vor organiza cate 4 sedinte/sesiuni de instruire a cate 6 ore.

Serviciile se vor presta in doua etape : etapa 1 de elaborare continut si etapa 2 de prestare.

Inceperea serviciilor:  05 ianuarie 2021

Pentru fiecare modul termenul de elaborare continut trebuie sa fie cu 1 saptamana mai devreme de data de incepere a livrarii, insa este posibil ca datele sa difere pentru cele 14 module.

Grupul tinta (cursanti) este constituit din reprezentanti de companii (se estimeaza participarea a max. 20 de persoane la intreg programul de formare).

Termen de prestare a serviciilor: 05 ianuarie 2021 – 301 iulie 2021, cu posibilitatea de prelungire a calendarului, in functie de disponibilitatea dotarilor din laborator.

Valabilitatea ofertei: 30 zile

Sursa de finantare: Bugetul Comisiei Europene prin Urban Innovation Action

Valorea estimata fara TVA: 146208 lei

 Curs INFOEURO perioada 01 decembrie 2020 – 31 decembrie 2020: 4.8736 lei

 Conditii contract:

 •  Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti.
 • Beneficiarul va plati pretul convenit pentru serviciile prestate in transe, conform calendarului de etape, in  maxim 30 de zile de la receptia facturii si a livrabilelor.

Conditii participare:

Operatorii economici vor  transmite următoarele documente prin e-mail, la adresa contact@clujit.ro, având ca titlu Servicii de organizare de seminarii:

 • Ofertă tehnică şi financiară
 • Scrisoare de inaintare – Formular nr. 1
 • Declaratia de eligibilitate conform art. 164 din Legea 98/2016 – Formular nr. 2
 • Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 – Formular nr. 3
 • Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 – Formular nr. 4
 • Declaratie pe proprie răspundere a prestatorului privind respectarea reglementărilor obligatorii in domeniile mediului, social al relatiilor de muncă si protectia muncii – Formular nr. 5
 • Formular de ofertă – Formular nr. 6
 • Anexă la ofertă – Formular nr. 7
 • Model contract prestare servicii insusit cu sau fara obiectiuni sau o declaratie de acceptare a contractului
 • Fisa modulelor de formare
 • CV-urile persoanelor de specialitate implicate în îndeplinirea contractului (a lectorilor)

Criterii adjudecare: Raport calitate/preţ conform caietului de sarcini

Termenul limită pentru transmiterea ofertelor este luni, 28 decembrie 2020 ora 14:00

Informaţii suplimentare:

Calendar:

28 decembrie 2020, ora 14:00 – Termen pentru transmiterea ofertei.
29 decembrie 2020 – Deliberare şi anunţarea ofertantului câştigător
30 decembrie 2020 – Semnarea contractului de prestări servicii

 Documentele  pentru ,, Servicii de organizare de seminarii” si  Formularele, sunt disponibile accesand direct link-urile de mai jos:

Ofertantul câştigător va fi contactat în mod direct, în maxim 24h de la transmiterea ofertei.