Proiect: Accelerator Digital, cod SMIS  142698

Finanțat prin:  Programul Operational Capital Uman

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 15.02.2023, ora 12:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.

Număr poziţii: 1

Durata contractului: 11 luni cu o repartizare de maxim 42 ore/lună

Principalele atribuții ale postului sunt:  

  1. Mentoreaza activitatea de pilotare prin platforma digitala a programelor de training la locul de munca pentru IMM-urile care opteaza in acest sens. 
  2. Colaboreaza cu furnizorul selectat pentru intretinerea si functionarea platformei digitale, valideaza livrabile. tehnice, transpune dupa caz materiale in platforma digitala. 
  3. Asigura initierea cooperarii intre IMM-uri prin platforma de digitala. 
  4. Participa la intalniri de coordonare. Furnizeaza informatii pentru raportul intern de implementare. Furnizeaza informatii pentru procesul de rambursare. Realizeaza rapoartele si documentele administrative solicitate de finantator.

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite pentru acest post sunt:

a) Educație de specialitate: studii superioare minim 3 ani

b) Experienţă în munca: minim 10 ani 

c) Abilitati de consultanta pentru IMM-uri si implementarea de programe de formare la locul de munca si e-learning; Abilitati in elaborare programe de instruire e-learning.

d) Alte cerinţe: operare PC, folosire suita Office

Aplicația pentru acest post trebuie să cuprindă:

  • CV din care să reiasă studiile, competențele și experiența solicitată;
  • documente care să ateste studiile, experiența si competentele cuprinse in CV (certificate de atestare, copie după diplome, atestate vechime profesionala etc)

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 15.02.2023, ora 12:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.