Proiect: InFormat4.0, cod SMIS  140659

Finanțat prin:  Programul Operational Capital Uman

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 10.10.2022, ora 12:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.

Număr poziţii: 1

Durata contractului: 15 luni cu o repartizare de maxim 63 ore/lună

Principalele atribuții ale postului sunt:  
1.  Pregătește și organizează programele de formare profesionala la nivelul solicitantului/ partenerului 2 ;

 1. Elaborează împreună cu formatorii planul de acțiune al programelor de formare profesionala;
 2. Asigură materialele de training și logistica pentru grupul țintă;
 3. Sprijină formatorii la elaborarea materialelor și prezentărilor necesare pentru programele de formare profesionala (suport de curs, teste, evaluari) și le actualizează periodic;
 4. Menține la zi bazele de date și fluxul logistic al documentelor legate de formare profesionala;
 5. Comunica cu AJPIS privind programul de formare profesionala autorizat in conditiile legii
 6. Organizeaza examenul de absolvire al programului de formare profesionala
 7. Comunica cu cursantii si cu lectorii
 8. Asigura difuzarea materialelor de formare si a materialelor direct atribuibile activitatii de formare
 9. Se ocupa de planificarea spatiilor de formare
 10. Asigura instrumentele de formare

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite pentru acest post sunt:

a) Educație de specialitate: studii superioare minim 3 ani

b) Experienţă în munca: minim 1 an

c) Alte abilităţi, competențe şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare şi evaluare, abilităţi de negociere abilităţi de a lucra independent şi în echipă, rezistență la efort și stres, capacitatea de a procesa informaţii, a planifica şi a lua decizii.

d) Alte cerinţe: cunoştinţe de operare pe calculator.

Aplicația pentru acest post trebuie să cuprindă:

 • CV din care să reiasă studiile, competențele și experiența solicitată;
 • documente care să ateste studiile, experiența si competentele cuprinse in CV (certificate de atestare, copie după diplome, atestate vechime profesionala etc)

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 10.10.2022, ora 12:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.