Proiect: Compectativ+, cod SMIS  127968

Finanțat prin:  Programul Operational Capital Uman

Termen pentru depunerea aplicatiilor: 08.11.2019, ora 14:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidatii eligibili vor fi contactati.

Principalele atribuții ale postului sunt:

– Responsabil de identificarea, angrenarea si mentinerea relatiei cu IMM-uri relevante care primesc
asistenta prin proiect.
– Responsabil de minim 26 firme care activeaza in domeniile industrii creative si tehnologia
informaþiei si comunicaþiilor, procesarea alimentelor si a bauturilor, sanatate si produse
farmaceutice, energie
– Furnizeaza informatii pentru raportul intern de implementare
– Furnizeaza informatii pentru procesul de rambursare
– Realizeaza rapoartele si documentele administrative solicitate de finantator

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite pentru acest post sunt:

– Studii superioare in domeniul economic sau tehnic. – 3 ani

– Experienta in managementul si dezvoltarea afacerii, consultanta oferita IMM-urilor si angajatilor acestora. – 5 ani

– Competente operare PC, folosire suita Office

Aplicația pentru acest post trebuie să cuprindă:

– CV din care să reiasă studiile, competențele și experiența solicitată;

– documente care să ateste studiile, experiența si competentele cuprinse in CV (certificate de atestare, copie după diplome, atestate vechime profesionala etc)

Aplicațiile pot fi trimise până în data de 08 noiembrie 2019, ora 14.00, pe adresa contact[at]clujit.ro. Doar candidatii eligibili vor fi contactati.