Proiect: Competactiv+, cod SMIS  127968

Finanțat prin:  Programul Operational Capital Uman

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 22.02.2021, ora 14:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.

Număr poziţii: 5

Durata contractului: 2 luni (84 ore de activitate), cu o repartizare de maxim 42 ore/lună

Dată începere contract: 1 martie 2021

Principalele atribuții ale postului sunt:  

 • Responsabil de elaborarea programelor de învățare specifice la locul de muncă
 • Oferă sprijin pentru cel puțin 1 întreprindere din lista celor alocate partenerului
 • Introduce și formalizează aceste programe de învățare la locul de muncă, în colaborare cu reprezentantul întreprinderii
 • Întreprinde activități de verificare a statusului de implementare a programului de formare la 6 luni
 • Furnizează informații pentru raportul intern de implementare
 • Furnizează informații pentru procesul de rambursare
 • Realizează rapoartele și documentele administrative solicitate de finanțator

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite pentru acest post sunt:  
 • Studii superioare in domeniul tehnic sau economic sau socio-uman sau juridic sau stiintifico medical – 3 ani
 • Experienta în domeniul resurselor umane si/sau coordonarea de echipe si/sau în domeniul formarii profesionale – 5 ani
 • Competente în domeniul formarii profesionale si/sau competente în gestionarea resurselor umane si/sau competente de coordonare de echipe  

Aplicația pentru acest post trebuie să cuprindă:

 • CV din care să reiasă studiile, competențele și experiența solicitată;
 • documente care să ateste studiile, experiența si competentele cuprinse in CV (certificate de atestare, copie după diplome, atestate vechime profesionala etc)