Proiect: Competactiv+, cod SMIS  127968

Finanțat prin:  Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 30.06.2020, ora 14:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.

Număr poziţii: 2

Durata contractului: 2 luni (84 ore de activitate), cu o repartizare de maxim 42 ore/lună

Dată începere contract: 1 septembrie 2020

Principalele atribuții ale postului sunt:

 • Responsabil de elaborarea programelor de învăţare specifice la locul de muncă
 • Ofera sprijin pentru cel putin 1 întreprindere din lista celor alocate Liderului de proiect 
 • Introduce şi formalizează aceste programe de învăţare la locul de muncă, în colaborare cu reprezentantul întreprinderii 
 • Întreprinde activităţi de verificare a statusului de implementare a programului de formare la 6 luni 
 • Furnizează informaţii pentru raportul intern de implementare 
 • Furnizează informaţii pentru procesul de rambursare 
 • Realizează rapoartele şi documentele administrative solicitate de finanţator

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite pentru acest post sunt:

 • Studii superioare în domeniul tehnic sau economic. – 3 ani
 • Experienţă în domeniul formării profesionale continue – 5 ani
 • Competenţe informatice: operare PC, suita Office.
 • Competenţe în domeniul formării profesionale

Aplicația pentru acest post trebuie să cuprindă:

– CV din care să reiasă studiile, competențele și experiența solicitată;

– documente care să ateste studiile, experiența si competentele cuprinse in CV (certificate de atestare, copie după diplome, atestate vechime profesionala etc)

Aplicațiile pot fi trimise până în data de 30 iunie 2020, ora 14.00, pe adresa contact[at]clujit.ro. Doar candidatii eligibili vor fi contactati.