Proiect: Accelerator Digital, cod SMIS  142698

Finanțat prin:  Programul Operational Capital Uman

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 15.11.2022, ora 12:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.

Număr poziţii: 1

Durata contractului: 12 luni cu o repartizare de maxim 63 ore/lună

Principalele atribuții ale postului sunt:  

  1. Răspunde de organizarea a 8 ateliere de lucru, o conferință de conștientizare și o conferință de sustenabilitate cu firme relevante, pe durata proiectului, menținând relația cu experții P1 și ai liderului de proiect. 
  2. Pentru atingerea rezultatelor, expertul organizează intern 4 ateliere de lucru și răspunde de bună derulare a contractului de servicii de organizare 4 ateliere de lucru și respectiv de servicii de organizare de evenimente de conștientizare, menținând relația cu furnizorii pe toată durata contractelor. 
  3. Asigură suport logistic pentru organizarea atelierelor de lucru. 
  4. Participă la întâlniri de coordonare și management de proiect. Furnizează informații pentru raportul intern de implementare. Furnizează informații pentru procesul de rambursare. Realizează rapoartele și documentele administrative solicitate de finanțator.
  5. Participă la acțiuni de informare și diseminare.

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite pentru acest post sunt:

a) Educație de specialitate: studii superioare minim 3 ani

b) Experienţă în muncă: minim 3 ani 

c) Abilități de organizarea a evenimentelor de conștientizare, ateliere de lucru restrânse și/sau conferințe; Abilități de organizare evenimente, asigurare suport logistic.

d) Alte cerinţe: operare calculator: Pachetul Microsoft Office, legislația specifică FSE, instrucțiuni FSE

Aplicația pentru acest post trebuie să cuprindă:

  • CV din care să reiasă studiile, competențele și experiența solicitată;
  • documente care să ateste studiile, experiența si competentele cuprinse in CV (certificate de atestare, copie după diplome, atestate vechime profesionala etc)

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 15.11.2022, ora 12:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.