Proiect: Accelerator Digital, cod SMIS  142698

Finanțat prin:  Programul Operational Capital Uman

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 20.10.2022, ora 12:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.

Număr poziţii: 1

Durata contractului: 15 luni cu o repartizare de maxim 63 ore/lună

Principalele atribuții ale postului sunt:  
1. Raspunde de organizarea a  8 ateliere de lucru, o conferinta de constientizare si o conferinta de sustenabilitate cu firme relevante, pe durata celor 18 luni de implementare, mentinand relatia cu expertii P1 si ai liderului de proiect. 

 1. Pentru atingerea rezultatelor, expertul organizeaza intern 4 ateliere de lucru si raspunde de buna derulare a contractului de servicii de organizare 4 ateliere de lucru si respectiv de servicii de organizare de evenimente de constientizare, mentinand relatia cu furnizorii pe toata durata contractelor. 
 2. Asigura suport logistic pentru organizarea atelierelor de lucru.
 3. Participa la intalniri de coordonare si management de proiect.
 4. Furnizeaza informatii pentru raportul intern de implementare.
 5. Furnizeaza informatii pentru procesul de rambursare.
 6. Realizeaza rapoartele si documentele administrative solicitate de finantator.
 7. Participa la actiuni de informare si diseminare.

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite pentru acest post sunt:  

 1. a) Educație de specialitate: studii superioare minim 3 ani
 2. b) Experienţă în munca: minim 3 an
 3. c) Alte abilităţi, competențe şi aptitudini necesare: 

Abilitati de organizarea a evenimentelor de constientizare, ateliere de lucru restranse si/sau conferinte; 

Abilitati de organizare evenimente, asigurare suport logistic.

 

Aplicația pentru acest post trebuie să cuprindă:

 • CV din care să reiasă studiile, competențele și experiența solicitată;
 • documente care să ateste studiile, experiența si competentele cuprinse in CV (certificate de atestare, copie după diplome, atestate vechime profesionala etc)

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 20.10.2022, ora 12:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.