Proiect: Compectativ+ (POCU/464/3/12/127968)

Finanțat prin:  Programul Operational Capital Uman

Termen pentru depunerea aplicatiilor: 09.03.2020, ora 14:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidatii eligibili vor fi contactati.

Principalele atribuții ale postului sunt:

– Insarcinat cu elaborarea a 26 programe de invatare la locul de munca pentru intreprinderile alocate P1;
– Colaboreaza cu furizorul selectat, valideaza livrabile tehnice, transpune dupa caz materialele in platforma de e-learning
– Mentoreaza activitatea de introducere a programelor de training la locul de munca pentru 26 de IMM-uri prin resursele specifice angrenate;
– Asigura utilizarea si adoptarea in cadrul programelor implementate de toate cele 36 de IMM-uri a platformei de e-learning
– Asigura initierea cooperarii intre IMM-uri prin platforma de e-learning.
– Participa la intalniri de coordonare
– Furnizeaza informatii pentru raportul intern de implementare
– Furnizeaza informatii pentru procesul de rambursare
– Realizeaza rapoartele si documentele administrative solicitate de finantator

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite pentru acest post sunt:

  • Studii in domeniul tehnic sau economic. – 3 ani
  • Experienta in consultanta pentru IMM-uri si implementarea de programe de formare la locul de munca. – 10 ani
  • Elaborare programe de instruire, operare PC, folosire suita Office.

Aplicația pentru acest post trebuie să cuprindă:

– CV din care să reiasă studiile, competențele și experiența solicitată;

– documente care să ateste studiile, experiența si competentele cuprinse in CV (certificate de atestare, copie după diplome, atestate vechime profesionala etc)

Aplicațiile pot fi trimise până în data de 9  martie 2020, ora 14.00, pe adresa contact[at]clujit.ro. Doar candidatii eligibili vor fi contactati.