Proiect: Compectativ+

Finanțat prin:  Programul Operational Capital Uman

Termen pentru depunerea aplicatiilor: 31.01.2020, ora 14:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidatii eligibili vor fi contactati.

Principalele atribuții ale postului sunt:

– Insarcinat cu elaborarea a 26 programe de invatare la locul de munca pentru intreprinderile alocate P1;
– Colaboreaza cu furizorul selectat, valideaza livrabile tehnice, transpune dupa caz materialele in platforma de e-learning
– Mentoreaza activitatea de introducere a programelor de training la locul de munca pentru 26 de IMM-uri prin resursele specifice angrenate;
– Asigura utilizarea si adoptarea in cadrul programelor implementate de toate cele 36 de IMM-uri a platformei de e-learning
– Asigura initierea cooperarii intre IMM-uri prin platforma de e-learning.
– Participa la intalniri de coordonare
– Furnizeaza informatii pentru raportul intern de implementare
– Furnizeaza informatii pentru procesul de rambursare
– Realizeaza rapoartele si documentele administrative solicitate de finantator

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite pentru acest post sunt:

  • Studii in domeniul tehnic sau economic. – 3 ani
  • Experienta in consultanta pentru IMM-uri si implementarea de programe de formare la locul de munca. – 5 ani
  • Elaborare programe de instruire, operare PC, folosire suita Office.

Aplicația pentru acest post trebuie să cuprindă:

– CV din care să reiasă studiile, competențele și experiența solicitată;

– documente care să ateste studiile, experiența si competentele cuprinse in CV (certificate de atestare, copie după diplome, atestate vechime profesionala etc)

Aplicațiile pot fi trimise până în data de 31 ianuarie 2020, ora 14.00, pe adresa contact[at]clujit.ro. Doar candidatii eligibili vor fi contactati.