Proiect: Accelerator Digital, cod SMIS  142698

Finanțat prin:  Programul Operational Capital Uman

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 15.11.2022, ora 12:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.

Număr poziţii: 1

Durata contractului: 3 luni cu o repartizare de maxim 42 ore/lună

Principalele atribuții ale postului sunt:  

  1. Pregătește conținutul atelierului de lucru. 
  2. Facilitează și livrează în cadrul atelierului conținutul pregătit. 
  3. Elaborarează concluzii ale atelierului de lucru în ceea ce privește potențialul de sprijinire prin proiect a companiilor angajatoare reprezentate de participanții la atelier. 
  4. Participa la întâlniri de coordonare și management de proiect. Furnizează informații pentru raportul intern de implementare. Furnizează informații pentru procesul de rambursare.
  5. Realizează rapoartele și documentele administrative solicitate de finanțator.

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite pentru acest post sunt:

a) Educație de specialitate: studii superioare minim 3 ani
b) Experienţă în muncă: minim 3 ani
c) Abilități informatice: operare PC, suită office
d) Abilități de formare profesională

Aplicația pentru acest post trebuie să cuprindă:

  • CV din care să reiasă studiile, competențele și experiența solicitată;
  • documente care să ateste studiile, experiența si competentele cuprinse in CV (certificate de atestare, copie după diplome, atestate vechime profesionala etc)

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 15.11.2022, ora 12:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.