Proiect: InFormat4.0, cod SMIS  140659

Finanțat prin:  Programul Operational Capital Uman

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 07.11.2022, ora 12:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.

Număr poziţii: 1

Durata contractului: 12 luni cu o repartizare de maxim 42 ore/lună

Principalele atribuții ale postului sunt:  

 1. Respectă prevederile contractului individual de muncă; 
 2. Pregătește programele de formare în colaborare cu expertul formare profesionala; 
 3. Pregătește materialele de formare, propune instrumentele de formare și livrează programele de formare ; 
 4. Susține activitățile practice; 
 5. Pregătește cursanții pentru examenul final ; 
 6. Respectă măsurile de disciplină a muncii şi normele de comportare la locul de muncă şi faţă de beneficiarii proiectului. 
 7. Întocmește Raportul lunar de activitate si fisa de pontaj în conformitate cu modelul aprobat de către Autoritatea de Management; 
 8. Studiază în permanenţă şi respecta legislaţia în vigoare pentru domeniul său de activitate; 
 9. Asigură confidenţialitatea cu privire la datele personale ale beneficiarilor şi la documentele proiectului; 
 10. Răspunde, în condiţiile legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin prin prezenta fişă a postului,

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite pentru acest post sunt:

 1. a) Educație de specialitate: studii superioare minim 3 ani
 2. b) Experienţă în munca: minim 10 ani/ certificat absolvire curs formator
 3. c) abilităţi de comunicare şi evaluare, abilităţi de negociere abilităţi de a lucra independent şi în echipă, rezistență la efort și stres, capacitatea de a procesa informaţii, a planifica şi a lua decizii.
 4. d) Alte cerinţe: operare calculator: Pachetul Microsoft Office, legislația specifică FSE, instrucțiuni FSE, cunostiinte de antreprenoriat

Aplicația pentru acest post trebuie să cuprindă:

 • CV din care să reiasă studiile, competențele și experiența solicitată;
 • documente care să ateste studiile, experiența si competentele cuprinse in CV (certificate de atestare, copie după diplome, atestate vechime profesionala etc)

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 07.11.2022, ora 12:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.