Enterprise Europe Network este o inițiativă a Uniunii Europene, fiind cea mai mare rețea care sprijină întreprinderile să inoveze şi să-şi dezvolte activitatea pe alte piețe, oferindu-le în acest sens servicii specializate de sprijin care sunt acordate prin intermediul unor organizații cu expertiză situate în fiecare regiune a Uniunii Europene. 

La nivel European există peste 600 de centre EEN prin intermediul cărora organizațiile au acces nelimitat, în regim de gratuitate la o gamă extinsă de servicii personalizate și experți în domenii ce acoperă ariile cheie de activitate la nivelul ecosistemului de business. 

Misiunea centrelor Enterprise Europe Network este de a ajuta firmele locale să-și internaționalizeze afacerile prin oferirea de consultanță de comerț exterior, identificarea de noi piețe de desfacere a produselor / serviciilor, contacte cu potențiali parteneri pentru a dezvolta împreuna noi afaceri sau tehnologii, sau finanțatori pentru idei de afaceri, invenții, inovații. 

Cluj IT cluster este parte a rețelei EEN începând cu ianuarie 2022.

Serviciile oferite de Cluj IT în cadrul rețelei în baza expertizei sale:

1.  Inovare și Transfer Tehnologic  

Inovarea este implementarea unui produs nou sau semnificativ îmbunătățit (bun sau serviciu), sau proces, o nouă metodă de marketing, ori o nouă metodă organizațională. În acest sens Enterprise Europe Network oferă pachete de sprijin pentru IMM-urile inovative, metode de investigare în scopul evaluării capacității tehnologice a firmelor, identificarea de tehnologii, procese şi expertize inovative, identificarea nevoilor de tehnologie:

  • Servicii de scalare a afacerii – stabilirea gradului de pregătire pentru internaționalizare;
  • Coeficientul de Inovare Digitală – Digitală este o evaluare structurată a performanței actuale a firmei dvs. în inovația digitală, comparativ cu parametrii de referință furnizați de firme din întreaga lume;
  • Evaluarea Managementului Inovației – Evaluarea managementului inovației oferă o imagine globală și clar structurată a propriei performanțe a managementului inovației în comparație cu performanța concurenților. Ajută companiile să înțeleagă factorii cheie de succes.

Transferul  tehnologic reprezintă introducerea în circuitul economic a tehnologiilor, cunoștințelor și a altor rezultate ale procesului de cercetare-dezvoltare în scopul obținerii unor produse, servicii, procese noi sau semnificativ îmbunătățite pentru agentul economic sau pentru piață. Enterprise Europe Network vă poate oferi servicii specializate în domeniul transferului tehnologic, în ambele ipostaze în care v-ați găsi, fie ofertant fie solicitant de tehnologie. Serviciile noastre constă în:

  • Servicii de intermediere între nevoia de tehnologie și oferta furnizată prin intermediul EEN. Se va realiza o evaluarea a nevoilor tehnologice ale clientului și se vor examina împreuna ofertele identificate, pentru a determina caracteristicile și avantajele în fiecare caz;
  • Servicii de asistenta la achiziția de tehnologie, prin oferirea de sprijin în consultarea pieței, organizarea procedurii de achiziții și atribuirea contractului, asistență la executarea și monitorizarea implementării contractului de achiziții;
  • Servicii de asistență la încheierea contractului de transfer tehnologic și stabilirea drepturilor de proprietate intelectuală;
  • Servicii de asistenta privind stabilirea si monitorizarea etapelor de implementare a transferului tehnologic;
  • Servicii de asistenta la omologarea produsului inovativ.

2.  Digitalizare  

Unul dintre obiectivele principale ale rețelei este de a sprijini IMM-urile în tripla tranziție către modele de afaceri sustenabile, digitale și pentru a deveni mai rezistente.

În acest scop, consilierii rețelei vor ajuta IMM-urile să adopte digitalizarea, ajutându-le să-și adapteze procesele, să folosească tehnologiile digitale și să dezvolte noi produse și servicii folosind mijloace digitale.

Vom oferi servicii de creștere a gradului de conștientizare (informații, ateliere și seminarii web) în rândul IMM-urilor cu privire la provocările și oportunitățile tehnologiilor digitale pentru a-și îmbunătăți modelele de afaceri.

În dubla lor calitate de organizații membre Enterprise Europe Network, și membre a Huburilor de Inovare Digitala, consilierii rețelei se vor baza pe expertiza lor existentă pentru a oferi IMM-urilor servicii de digitalizare integrate și de calitate: servicii de identificare de furnizori de tehnologie de soluții digitale pentru a-și orienta portofoliul către posibile noi piețe; servicii pentru adoptatorii de tehnologie din industrie și din sectorul public pentru a înțelege procesul de transformare digitală și rolurile tehnologiei în procesul de extindere; servicii și consultanță pentru o nouă viziune managerială pentru a stimula inovația și tehnologiile digitale în organizații; sprijin pentru organizații în dezvoltarea modelelor de afaceri și operaționale pentru economia digitală; servicii pentru IMM-uri de experimentare, adoptare, transfer de tehnologii și competențe digitale.

Pentru a asigura accesul la serviciile EDIH pentru toate IMM-urile interesate, experții EEN le vor îndruma către membrii regionali ai rețelei EDIH, facilitând și cooperarea transfrontalieră între IMM-uri și hub-uri, deservind IMM-urilor EDIH cu servicii specializate precum internaționalizarea, organizarea de evenimente B2B dedicate.

3. Sustenabilitate și reziliență  

Prin cele 10 organizații partenere consorțiul BISNet Transivania va sprijini tranziția IMM-urilor din Transilvania către sustenabilitate. Prin instrumente specifice si chestionare personalizate, experții Enterprise Europe Network vor sprijini companiile să identifice și să soluționeze problemele legate de mediu și schimbări climatice și să dezvolte modele de afaceri sustenabile. De asemenea, experții din rețea vor identifica mijloace de sprijin a IMM-urilor pentru a deveni mai reziliente și pentru a-și reveni pe deplin din criza COVID-19.  

Alte servicii de care puteți beneficia în cadrul rețelei:

4. Internaționalizare  

EEN oferă sprijin pentru companii să acceseze piețele internaționale și să identifice noi oportunități de afaceri. Prin servicii personalizate de consultanță sprijinim procesul de identificare de parteneri de afaceri, concentrându-ne pe oferirea de informații despre piață, identificarea piețelor aflate în creștere, condiții locale de afaceri, norme și taxe necesare pentru a intra pe piață.  

UE a încheiat peste 40 de acorduri comerciale cu aproximativ 80 de țări. Piețele țărilor terțe oferă oportunități de export și sunt, de asemenea, surse importante de materii prime și bunuri. Rețeaua vă sprijină să aflați care sunt avantajele fiecărui acord comercial în materie de bunuri/servicii, investiții sau în ceea ce privește participarea la procedurile de licitație într-o țară partener comercial.

Companiile interesate pot participa la evenimente de brokeraj sau misiuni economice organizate periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate. De asemenea, în situația in care ați identificat o oportunitate majora de afaceri, puteți propune organizarea unei misiuni economice personalizate.


5. Suport în cadrul Pieței Unice  

Centrele EEN oferă informații privind legislația și politicile europene relevante pentru diferite categorii de societăți comerciale sau sectoare economice de activitate, condițiile specifice de comercializare a produselor/serviciilor sau condițiile de participare la licitații publice internaționale. Opiniile dumneavoastră de îmbunătățire a legislației europene pentru mediul de afaceri sunt colectate periodic, prin consultări publice și transmise către factorii decizionali europeni.

Dacă sunteți interesat de comercializarea unei noi idei, produs, serviciu sau proces, Enterprise Europe Network va ajută să aflați cum sa vă protejați și să profitați de ideile și tehnologiile întreprinderii dumneavoastră. De asemenea, vă putem pune în legătura cu organizații și experții în proprietate intelectuală – economisind timp si bani. Rețeaua oferă informații și consiliere cu privire la proprietatea intelectuală. Lucrăm îndeaproape cu organizații specializate care sprijină întreprinderile mici să utilizeze drepturi de proprietate intelectuală.

6. Acces la finanțare  

Experții din cadrul Centrelor Enterprise Europe Network va oferă, în regim help-desk, informații despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, criterii de eligibilitate și activități eligibile în cadrul unui apel specific de proiecte, clarificări pentru completarea cererii de finanțare, sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare.

Lunar publicăm pe blogul nostru un articol informativ despre toate sursele de finanțare active pentru mediul de afaceri: https://een-transilvania.ro/blog/ 


Detalii suplimentare puteți afla accesând pagina web dedicată: een-transilvania.ro