Blog

This blog is for informational and educational purposes only.

Cluj IT will not be liable for any false, inaccurate, inappropriate or incomplete information presented, as the authors are free to choose their approach and relevant topics, within the general guidelines of the blog. The opinions expressed by the authors and those providing comments are theirs alone, and do not reflect the opinions of Cluj IT.

Certain links in the articles or comments may lead to external websites.­ Cluj IT accepts no liability in respect of materials, products or services available on any external website which is not under the control of Cluj IT.

JAVA Tech Workshop

Stăpâniți limbajul. Bine ! V-ați specializat în cadrul Dumneavoastră de lucru. Perfect! Dar ce urmează? Sunteți confortabil cu codul pe care l-ați scris acum 1 an? Îl puteți citi cu ușurință? Puteți vedea în continuare o mare diferență între codul Dvs. și codul scris...

read more

Epistemologie organizațională

Dragă Sandu, Bucuria mai mare a fost a mea, pentru că m-am putut oferi și ți-am fost de folos ca să îți găsești rolul din care poți să faci mai mult. După cum au înțeles artiștii înaintea inginerilor, odată create operele au viața lor independentă de a artistului. Și...

read more

Organisational epistemology

Dear Sandu, I had the greater joy, being able to be there for you and help you find the best role to open the possibility to do much more. As the artists understood long before engineers, once created, the artworks come to their own life, independent of the artist’s...

read more

Despre încredere și impostură

Dragă Christian,   Mi-a creat o mare bucurie ocazia de a lucra din nou împreună, după mulți ani, și mai ales faptul că subiectul acestui demers este o transformare organizațională. Aceasta este gândită să așeze firma ta, altfel foarte stabilă și solidă, pe...

read more

About Trust and Imposture

Dear Christian, The opportunity of working together again, after many years, made me feel a great joy especially because this time the subject of our common approach was an organisational transformation. A transformation meant to place your company, otherwise stable...

read more

Recent Posts