Anunț de achiziție nr. 9 – Lot 2 – Servicii de organizare a unui eveniment prin intermediul tehnologiilor de comunicare online sau hibrid (online si in-situ) / 79952000-2 – Servicii pentru evenimente

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Competactiv+ , ID MYSMIS 127968, contract  POCU/ 464/3/12/127968 Achizitorul: Asociația Cluj IT Adresa: Jud. Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Str. Memorandumului,  nr. 28,...

Recent Posts