Despre schimbare, episodul 5: Despre context și modele

Despre schimbare, episodul 5: Despre context și modele

Ca decidenți în organizație, interesați major de sustenabilitatea ei, ne place sau nu, în final revenim constant la aceeași problemă – performața sistematică a organizației, dincolo de eventualele conjuncturi social-economice, și modul în care putem să o stimulăm. Tot...

About change, Episode 5: About context and models

About change, Episode 5: About context and models

As decision-makers in the organization, majorly interested in its sustainability, wether we like it or not, we finally have to return to the same problem - the systematic performance of the organization, beyond the existing social-economic conditions, and how we can...

Recent Posts