Cluj IT Cluster, cea mai mare și reprezentativă asociație de profil din România, anunță finalizarea cu succes a proiectului DigiSkills (InFORMAT 4.0), prin intermediul căruia a sprijinit în mod direct 11 IMM-uri în procesul de digitalizare. La nivelul întregului proiect au fost, însă, 35 de IMM-uri care au primit sprijin personalizat, în conformitate cu specificul fiecăreia, prin intermediul unei platforme digitale. Această platformă a fost pusă la dispoziție gratuit IMM-urilor, având integrate module dedicate de auditare a maturității digitale și a potențialului de digitalizare, dar și module e-learning pentru digitalizarea formării la locul de muncă și crearea sau îmbunătățirea competențelor digitale.

De altfel, proiectul „inFORMAT 4.0” și-a propus îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini digitale pentru angajații IMM-urilor din regiunile Nord Vest, Centru și Vest, facilitând adaptarea la noile procese tehnologice și ocuparea în sectoare cu potențial de creștere economică. La nivelul tuturor celor trei parteneri în proiect, au fost identificate și selectate 35 de Întreprinderi Mici și Mijlocii care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv, nu mai puțin de 329 salariați din IMM-uri IT și non-IT beneficiind de cursuri în domeniul digital.

“România continuă să sufere la capitolul digitalizare în toate clasamentele europene. Clasamentele contează mai puțin, ceea ce e important și îngrijorător este faptul că pierdem oportunități de dezvoltare și nu reușim să câștigăm în competitivitate, mai ales atunci când vorbim despre IMM-uri. Proiectul inFormat 4.0 a adus mai aproape de acestea oportunități concrete și pași pe care i-au putut face fie pentru a-și perfecționa angajații în anumite competențe digitale, fie în a-și planifica pe baze reale programele de instruire. Proiectele de acest gen au menirea de schimba lucrurile în bine, iar Cluj IT și partenerii săi și-au asumat această misiune atât individual cât și ca expresie a unui parteneriat durabil.” a declarat Andrei Kelemen, CEO Cluj IT Cluster.

Proiectul s-a derulat în perioada Octombrie 2022 – Decembrie 2023, iar CLUJ IT Cluster, alături de compania de consultanță Business Saga, a făcut parte dintr-un consorțiu condus de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud (CCIBN). 

”Transformarea digitală afectează în mod fundamental multe modele de afacere tradiționale, în special în rândul IMM-urilor .  Digitalizarea schimbă însăși natura muncii afectând locurile de muncă și salariații.  Proiectul inFORMAT4.0 și-a propus, și a reușit, să-și aducă o contribuție importantă la creșterea competentelor digitale a 329 angajați din regiunile Nord Vest, Vest și Centru precum și la crearea a 35 de programe de formare personalizate care susțin strategiile de transformare digitală a tot atâtea IMM-uri”, a spus Monica Mureșan, manager al proiectului și reprezentant al CCIBN.

IMM-urile selectate activează în domenii precum sănătate, îmbătrânire sănătoasă, stil de viață și sănătate publică, știința medicamentului, produse alimentare  sigure, accesibile şi optimizate nutrițional (panificație, patiserie, lactate, restaurante), producție și tehnologii informaționale și de comunicații.

Cluj IT a organizat 7 grupe de cursuri de formare profesională pentru competențe digitale avansate, legate de Testare Software, programare Python, RPA și Java. 

Cursurile au vizat  angajații companiilor active în domeniile SNC SNCDI în Regiunile NV, V și Centru. În total, pentru tematicile de curs propuse de Cluj IT în cadrul proiectului, s-au înscris peste 220 de persoane, dintre acestea fiind selectate 82 pentru participare la cursuri, în baza cerințelor de eligibilitate prevăzute în proiect.

Conținutul cursurilor a fost dens, combinând teorie, practică și studiu individual, dar și sesiuni de mentorat. Conținutul a fost  aliniat cu cerințele programelor specifice de certificări cu recunoaștere națională și internațională ale Python Institute, UiPath, ISTQB sau Oracle, fiind oferită prin proiect oportunitatea de decontare a costurilor cu obținerea acestor certificări.

Rata de promovabilitate a cursurilor a fost de 78%, demonstrând un standard foarte ridicat de calitate a actului formativ, adaptat la cerințele pieței muncii din țara noastră.

Merită menționat că, printre temele transversale incluse în acțiunile specifice proiectului s-au numărat: nediscriminarea, îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), dar și sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficienţă dpdv al utilizării resurselor.

Proiectului DigiSkills „inFORMAT 4.0”– id 140659, este cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți. Valoarea totală a proiectului este de 4.801.334,17 lei.