Ianuarie 29, 2019

În cursul zilei de 28 ianuarie 2019 a fost semnat la Cluj-Napoca un acord de colaborare între Fundația Rawabi şi Asociaţia Cluj IT, pentru stabilirea unei relații strategice în vederea  susținerii și dezvoltării reciproce a inițiativelor noi din sectorul IT al fiecărui oraș.

Acordul stabileşte cadrul de colaborare prin care fiecare dintre parteneri va depune eforturi în vederea susţinerii inovaţiei şi crearea unui ecosistem care să permită sprijinul reciproc între companiile membre şi antreprenori, prin mentorat, sprijin în accesarea de noi piețe, asistenţă pentru investiţii şi o paletă largă de alte servicii destinate dezvoltării afacerilor. Conform termenilor acordului semnat, fiecare dintre părţi se angajează să mobilizeze propria reţea şi canalele de acces la pieţe, în beneficiul companiilor din eco-sistemul propriu, atât din Cluj-Napoca cât și din Rawabi.

Bashar Masri, fondatorul orașului Rawabi, a declarat cu această ocazie că: “Lumea avansează iar tehnologia informaţiei a devenit un instrument esențial  pentru îmbunătăţirea tuturor sectoarelor vieţii în toate ţările din lume. Din acest motiv ne dorim să susținem puternic acest sector esenţial. Scopul este de a oferi cea mai bună oportunitate antreprenorilor şi specialiștilor  Palestiniei, precum şi startup-urilor locale, în vederea dezvoltării competenţelor şi proiectelor într-un mod în care să ii pregătească pentru competitivitate pe piaţa internaţională”. El a adaugat “Acordul încheiat cu Cluj IT Cluster este doar primul pas, însă aduce cu sine o listă lungă de beneficii reciproce, atât pentru comunitatea de IT din Palestina, cât şi cea din România. Avem o listă lungă de competenţe de la care pornim pentru cooperarea și schimbul de experiențe cu cele deja bine-cunoscute din România în domeniul tehnologic şi de IT.”

“Misiunea asumată de Cluj IT de la înfiinţare este de a oferi suport consistent prin “infrastructura IT&C” componentelor necesare dezvoltării integrate locale / regionale: educaţională, de inovaţie, de administraţie antreprenorială, de organizare comunitară. Implicarea companiilor de IT din cluster în creşterea industriilor din diverse lanţuri de valoare arată că suntem în plin proces de maturizare a industriei noastre, iar abordarea colaborativă a business-ului are în vedere, cu siguranţă, aspectul internaţional, parteneri cu care identificăm sinergii. Dimensiunea tehnologică a “transformării digitale” nu este, paradoxal, cea dominantă. Rolul acesta îi revine dimensiunii culturale, sub toate aspectele şi în toată profunzimea ei. Iar locul în care se simte tot mai pregnant această nevoie îl constituie comunităţile, inclusiv cele virtuale. De aceea, intenţionăm să dezvoltăm colaborarea cu Rawabi City pe această direcţie, inclusiv prin crearea unei relaţii de “înfrăţire” la nivelul comunităţilor locale, sau chiar regionale.” a declarat cu această ocazia Alexandru Tulai, Vicepreşedinte al Clusterului Cluj IT.

Acesta este primul parteneriat strategic încheiat de Fundația Rawabi şi primul de acest tip încheiat de către Cluj IT Cluster în regiunea Orientului Mijlociu. Ambii parteneri anticipează o colaborare productivă, care va întări economia locală prin intermediul schimbului de cunoştinte şi afaceri în scopul catalizării procesului de dezvoltare a sectorului IT din fiecare oraş.

Despre Rawabi TechHub

Rawabi Tech Hub joacă un rol critic în construirea unei economii dinamice, bazate pe cunoaștere, şi dezvoltarea companiilor de tip start-up în sectorul lCT. Hubul tehnologic din Rawabi este găzduit în incinta Q Center, fiind dezvoltat pe trei piloni principali care vor fundamenta  calea spre progresul sectorului ICT palestinian, asigurand o rampă de lansare pentru antreprenori: Dezvoltarea infrastructurii şi a mediului favorabil pentru companii locale şi internaţionale; Un institut de training şi progres dedicat zonei tehnologice; Un spaţiu al comunităţii antreprenoriale şi Fondul ICT. Mai multe informaţii privind Rawabi TechHub sunt disponibile pe http://co.city.rawabi.ps/  

Despre Cluj IT Cluster

Cluj IT Cluster este o asociaţie de tip cluster inovativ înfiinţată în octombrie 2012, având în momentul de faţă peste 65 de membri: companii din industria IT cu mii de angajaţi şi o cifră de afaceri cumulată de peste 100 milioane, universităţi şi institute de cercetare, precum şi organizaţii catalizator. Ca o iniţiativă de tip jos în sus a mediului de afaceri, clusterul vizează creşterea competitivităţii sectorului IT şi a vizibilităţii industriei IT din România, precum şi poziţionarea Clujului ca un puternic hub de inovare digitală în Europa Centrală şi de Est. Mai multe informaţii despre Cluj IT Cluster sunt disponibile pe www.clujit.ro

///

Cluj IT Cluster and Rawabi Foundation engage in a  strategic international partnership forged to advance the business relationship between the two communities

 January 29, 2019

A Memorandum of Understanding was signed in Cluj-Napoca (Romania) on the 28th of January between the Rawabi Foundation (Rawabi, Palestine) and the Cluj IT Cluster governing the establishment of a strategic relationship forged for the purpose of mutual support and development of startup enterprises and business in each city’s respective IT&C sector.

The agreement provides a framework whereby each partner will work to spur innovation and create a mutually enabling ecosystem for member enterprises and entrepreneurs through mentorship, marketing support, investment assistance and a wide range of other business development services. Under the terms of the MoU, each party commits to leverage respective networks and market access channels for the benefit of startup enterprises from the other party’s member community.

Bashar Masri, founder of Rawabi, said “The world is moving forward; information technology is now a primary tool to improve all sectors of life in all countries around the world. That’s why Rawabi is so keenly focused on development of the ICT sector. We believe it offers the best opportunity for Palestinian entrepreneurs, technicians and local start-ups to innovate and compete in the global marketplace.”  Masri added, “Today’s agreement with the Cluj IT Cluster is a very strong beginning, mutually beneficial for both the Palestinian and Romanian ICT communities. We will share our respective core competencies in the tech and programming sectors, leveraging that knowledge exchange to each build the foundations of a globally competitive ICT sector.

Alexandru Tulai, vice president of the Cluj IT Cluster, stated, “The mission of Cluj IT is to provide consistent support through ICT infrastructure for the key components needed for local and regional integrated development: education, innovation, entrepreneurial administration and community organization. The contribution of IT companies from the cluster to the growth of various value chains shows we are in the process of maturing our industry, while the collaborative business approach cannot disregard the international aspect, partners with whom we identify synergies.” Mr. Tulai added, “The technological dimension of “digital transformation” is not, paradoxically, the dominant one. The fundamental role lies in the cultural dimension, in all its aspects and depth. And the place where this need is felt more and more are our communities, including virtual ones. That is why we intend to develop a strong partnership with the city of Rawabi in this direction, including a “twinning” relationship at the level of local and regional communities.

This strategic partnership is the first entered into by Rawabi Tech Hub as well as the first in the Middle East region for Cluj IT Cluster. Both partners look forward to a productive collaboration that will strengthen their respective local economies through knowledge and business exchange catalyzing growth in the IT sector in each city.

 About Rawabi Tech Hub

Rawabi Tech Hub plays a critical role in building a dynamic knowledge-based economy by incubating micro and small start-up companies in the ICT sector. The emerging Rawabi Tech Hub is hosted within the Q Center at Rawabi.  The hub aims to advance the Palestinian ICT sector through three strategic initiatives: creation of an enabling infrastructure for local and international enterprises; establishment of a technology-focused training institute; and leveraging the collaborative and innovation-spurring community work spaces and investment funds at CONNECT and Bader, created specifically for tech and ICT start-ups. More information about Rawabi Tech Hub is available at http://co.city.rawabi.ps/

About Cluj IT Cluster

Cluj IT Cluster is an innovative cluster association established in October 2012. It currently hosts more than 65 member IT companies, universities, research institutes and catalyst organizations collectively employing thousands of industry professionals and boasting an annual turnover of more than $100 million. As a bottom-up business initiative, the cluster aims to increase the competitiveness and visibility of the Romanian IT industry, as well as positioning Cluj as a powerful digital innovation hub in the Central and Eastern Europe. More information about Cluj IT Cluster is available at www.clujit.ro

Rawabi delegation_cover 5