News

Anunț de achiziție nr 13 – Achizitie de servicii de tip cloud, gazduire (hosting) și asistenta tehnica pentru platforma digitala dedicată programelor de învățare la locul de munca / 142698 Accelerator Digital

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Accelerator Digital  ID MYSMIS 142698, contract POCU/860/3/12/142698 DATA 18.11.2022   Achizitorul: Asociatia Cluj IT Adresa: Jud. Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Str....

Recent Posts