News

Despre schimbare, episodul 6: Despre Management & Cultura

Despre schimbare, episodul 6: Despre Management & Cultura

Am întâlnit de (prea) multe ori, în mediul managerial, dar și în cel academic, aproape în exclusivitate, o înțelegere deformată, zic eu, a ceea ce reprezintă comunicarea: ea este văzută ca un scop în sine. La întrebarea „Care este cel mai important proces dintr-o...

About change, episode 6: About Management & Culture

About change, episode 6: About Management & Culture

I have encountered (too) many times, throughout the managerial world but also in the academic one, a distorted misunderstanding, I suggest, of what communication represents: it is seen as an end in itself. To the question “What is the most important process in an...

Despre schimbare, episodul 5: Despre context și modele

Despre schimbare, episodul 5: Despre context și modele

Ca decidenți în organizație, interesați major de sustenabilitatea ei, ne place sau nu, în final revenim constant la aceeași problemă – performața sistematică a organizației, dincolo de eventualele conjuncturi social-economice, și modul în care putem să o stimulăm. Tot...

Recent Posts