Proiect: Accelerator Digital, cod SMIS  142698

Finanțat prin:  Programul Operational Capital Uman

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 07.11.2022, ora 12:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.

Număr poziţii: 1

Durata contractului: 3 luni cu o repartizare de maxim 42 ore/lună

Principalele atribuții ale postului sunt:  

 1. Pregateste continutul atelierului de lucru. 
 2. Faciliteaza si livreaza in cadrul atelierului continutul pregatit. 
 3. Elaborareaza concluzii ale atelierului de lucru in ceea ce priveste potentialul de sprijinire prin proiect a companiilor angajatoare reprezentate de participantii la atelier. 
 4. Participa la intalniri de coordonare si management de proiect. Furnizeaza informatii pentru raportul intern de implementare. Furnizeaza informatii pentru procesul de rambursare.
 5. Realizeaza rapoartele si documentele administrative solicitate de finantator.

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite pentru acest post sunt:

 1. a) Educație de specialitate: studii superioare minim 3 ani
 2. b) Experienţă în munca: minim 3 ani 
 3. c) Abilitati informatice: operare PC, suita office
 4. d) Abilitati de formare profesionala

Aplicația pentru acest post trebuie să cuprindă:

 • CV din care să reiasă studiile, competențele și experiența solicitată;
 • documente care să ateste studiile, experiența si competentele cuprinse in CV (certificate de atestare, copie după diplome, atestate vechime profesionala etc)

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 07.11.2022, ora 12:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.