10 iulie 2018 În contextul dezvoltării accelerate a pieței soluțiilor inteligente dedicate informatizării la nivel administrativ, Consiliul Județean Cluj a demarat un proces de modernizare a serviciilor sale și a modalității de comunicare și gestiune a informațiilor specifice activității instituției. Asociația Cluj IT Cluster a fost contractată pentru a oferi servicii de consultanță prin care să ajute instituția să formuleze obiectivele și proiectele de IT care vor putea transforma Consiliul Județean Cluj într-un model de bune practici la nivel regional și național. Pe durata a 6 luni o echipă de experți compusă din membri ai clusterului Cluj IT vor lucra împreună cu reprezentanți ai Consiliului Județean Cluj pentru realizarea Strategiei de informatizare a instituției. Principalele aspecte ce vor fi urmărite se referă la auditul tuturor aspectelor referitoare la sistemul IT, identificarea zonelor prioritare de intervenție, fundamentarea listei de proiecte și prioritizarea acestora, elaborarea fișelor detaliate sub aspect tehnic și financiar pentru proiectele critice și proiectele fanion, susținerea instituției pentru a fi aliniată la reglementările recente în ce privește GDPR, interoperabilitatea, dat și la aspecte cheie precum portabilitatea datelor, scalabilitatea sistemului IT, abordarea integrată, securitatea cibernetică. Stelian Brad, Manager Proiect: “Digitalizarea proceselor interne și a celor aflate la interfața cu cetățeanul și cu structurile subordonate și cu organizațiile partenere reprezintă un pas esențial în inovația la nivelul instituțiilor din administrația publică cu scopul de a crește calitatea serviciilor, reducerea efortului funcționarilor, eliminarea erorilor, transparentizarea proceselor și creșterea randamentului muncii din administrație. Prin acest proiect, Consiliul Județean Cluj dă un semnal pozitiv în ce privește orientarea instituției înspre un management mai performant și mai inteligent al resurselor pe care le administrează și a proiectelor pe care le coordonează.”

//

In the context of the accelerated development of the smart solutions market dedicated to computerization at administrative level, the Cluj County Council started a process of modernization of its services, communication and management of specific information related to the institution’s activity. Cluj  IT Cluster was contracted to provide consulting services to help the institution formulate IT objectives and projects that will turn the Cluj County Council into a model of good practice at regional and national level. During a six-month period, a group of experts composed of cluster members will work together with representatives of the Cluj County Council for the implementation of the institution’s IT strategy. The main issues to be pursued concern the audit of all aspects of the IT system, the identification of priority areas for intervention, the substantiation of the list of projects and their prioritization, the detailed elaboration of the technical and financial data sheets for the critical projects and projects, the support of the institution to the recent GDPR regulations, interoperability, data and key issues such as portability data, scalability of the IT system, integration of approach, cyber security.

“The digitization of internal processes, those positioned at the interface with the citizen,  subordinated structures and partner organizations represents an essential step in innovation at public institution level targeted towards increasing the quality of services, reducing the public servant effort, eliminating errors, increasing the transparency and efficiency of work in the administration. Through this project, the Cluj County Council gives a positive signal regarding the institution’s orientation towards a more efficient and intelligent management of its resources and the projects it coordinates. “ – Stelian Brad, Project Manager and President of Cluj IT Cluster.

 

36838650_1738401462940128_1631704512936804352_n