Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Accelerator Digital, ID MYSMIS 142698, contract POCU/860/3/12/142698

Achizitorul: Asociația Cluj IT

Adresa: Jud. Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, nr. 28

Email: contact@clujit.ro

CIF: RO30866506,

achiziționează în cadrul proiectului

Servicii de organizare evenimente de informare si constientizare – conferinta 2 zile / 79952000-2 – Servicii pentru evenimente în următorii termeni:

Condiţii generale:

 • Conferința se va organiza in-situ și hibrid.
 • Durata conferinței este de 2 zile cu participarea a 100 de reprezentanți ai IMM-urilor din România, active în sectoare competitive conform SNC și SNCDI.

Condiţii specifice:

1. Servicii moderar / asigurare conținut:

 • servicii ale moderatorilor și vorbitorilor invitați ce vor susține prezentări în cadrul conferinței; moderatorii și speakerii participanți vor putea fi atât de la nivel național cât și internațional, în funcție de specificul fiecărei sesiuni 
  • indicator de performanță (KPI): minim 5 moderatori / speakeri
  • Asigurarea cazare și transport pentru moderatorii și vorbitorii invitați (min. 5)

2. Servicii mentenanță website:

 • actualizarea conținutului materialelor publicate pe site-ul conferinței în perioadele de pre-implementare, implementare și post-implementare conferință
 • administrarea și mentenanța paginii web: înainte de conferință, în timpul conferinței și 15 zile după finalizarea acesteia (ca parte integrantă a procesului de follow-up)
 • integrarea unei platforme pentru derularea activităților din cadrul conferinței și delegarea unui membru din echipa Cluj IT ca admin în platformă și cu acces de editare

3. Logistică și servicii pentru activitățile organizate:

 • Locație pentru derularea activităților având următoarele caracteristici: 
  • Capacitate pentru 150 de persoane (minim 100 de participanți la care se adaugă experții invitați, echipa de organizare și partenerii din proiect); 
  • Conexiune la internet; 
  • Spațiu dedicat pentru: zona de înregistrare, networking și pauze de cafea, zona expozițională care să permită includerea unor standuri; 
  • O sală anexă pentru echipa operațională. 
  • Care să dispună de instrumente video și audio dedicate pentru transmisie on-line: aparatura necesară pentru video și sunet, live streaming pe platformă, microfoane, bandă de internet specială care poate permite transmiterea live în condiții optime; 
 • Servicii catering care cuprinde: bufet suedez (cu alternative vegetariene), pauze de cafea pentru aproximativ 150 de persoane pe parcursul celor 2 zile de conferința (3 pauze de cafea și o pauză de prânz) și mese standing.
 • Mobilier pentru sesiunile plenare: canapea, fotolii, măsuțe.

Observație*

 • Perioada în care se va organiza conferința: 25-26 mai 2023.
 • Procedura de achiziție: achiziție directă
 • Modalitatea de furnizare a serviciilor: pe bază de contract
 • Limba de redactare a ofertei: limba română
 • Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul de depunere
 • Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut
 • Valoarea estimată totală cu TVA inclus: 55.000 lei
 • Plata: se va efectua prin virament bancar in termen de maxim 30 zile de la data PV de recepție a serviciilor aferente, in baza facturii emise.
 • Termen limită de depunere a ofertei: 27 martie  2023
 • Depunerea ofertelor se face prin email la adresa contact@clujit.ro

Informații suplimentare se pot obține prin email la adresele contact@clujit.ro sau hermina.nica@clujit.ro