Proiect: Accelerator Digital, cod SMIS  142698

Finanțat prin:  Programul Operational Capital Uman

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 30.03.2023, ora 12:00, pe adresa contact@clujit.ro sau andreea.apostu@clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.

Număr poziţii: 7

Durata contractului: 2 luni cu o repartizare de maxim 42 ore/lună

Principalele atribuții ale postului sunt:  

 • Analizeaza posibilitatile si potentialul de digitalizare pentru cel putin un IMM relevant. 
 • Evalueaza perspectivele de dezvoltare prin introducerea si integrarea tehnologiei digitale, pentru cel putin 1 IMM relevant. 
 • Determina necesarul de formare profesionala in domeniul TIC pentru cel putin un IMM relevant si elaboreaza programul de formare la locul de munca aferent. 
 • Piloteaza un program de invatare la locul de munca in caz de optiune a IMM-ului ce ii este alocat.
 • Intreprinde activitati de verificare a statusului de implementare a programului de formare la 6 luni.

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite pentru acest post sunt:

 1. a) Educație de specialitate: studii superioare minim 3 ani
 2. b) Experienţă în munca: minim 3 ani 
 3. c) Abilitati în domeniul digitalizare/IT si/sau al formarii profesionale si/sau abilitati în gestionarea resurselor umane si/sau abilitati de coordonare de echipe.
 4. d) Alte cerinţe: operare calculator: Pachetul Microsoft Office, legislația specifică FSE, instrucțiuni FSE

Aplicația pentru acest post trebuie să cuprindă:

 • CV din care să reiasă studiile, competențele și experiența solicitată;
 • documente care să ateste studiile, experiența si competentele cuprinse in CV (certificate de atestare, copie după diplome, atestate vechime profesionala etc)

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 30.03.2023, ora 12:00, pe adresa  contact@clujit.ro sau andreea.apostu@clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi.