Alba Iulia,16 noiembrie 2017

 • Cluj IT Cluster anunţă calendarul implementarilor pregătite în contextul proiectului pilot Alba Iulia Smart City 2018 şi lansează prima linie de soluţii de smart city ale membrilor Cluj IT la Alba Iulia, în Conferinţa de presă din data de 23 noiembrie 2017

Asumarea de către Clusterul Cluj IT, încă de la înfiinţare, a obiectivului major de a aborda proiecte de mare anver¬gu¬ră în folosul comunităţii, vine într-o conjuncţie fericită cu iniţiativa de importanţă istorică a Primăriei Municipiului Alba Iulia, aceea de a transforma Alba Iulia – la 100 de ani de la Marea Unire – într-un oraş inteligent, prin intermediul proiectului pilot Alba Iulia Smart City 2018. Mai concret, încă din perioada de început, imediat după înfiinţarea acestuia, în octombrie 2012, Clusterul Cluj IT şi-a focalizat capabilităţile inovative în direcţia dezvoltării de ecosisteme urbane de tip Smart City, bazate pe o viziune ce implică cele mai avansate tehnologii IT ale momentului. Integrarea pe o arhitectură de găzduire în cloud a tuturor soluţiilor/aplicaţiilor/platformelor IT menite a transforma viaţa, activităţile şi procesele caracteristice comunităţilor urbane actuale în contexte total armonizate, eco-eficiente şi centrate pe cetăţeni, aduce cu sine, în acelaşi timp, înlesnirea interoperabilităţii datelor de la toate nivelurile de activitate şi viaţă ale comunităţii. Operarea cu date şi standarde deschise, este menită a spori confortul, coerenţa, eficienţa şi siguranţa tuturor, crescând în acelaşi timp şi transparenţa în operarea datelor urbane şi generarea de informaţii de interes pentru toţi cetăţenii urbei. În legatură cu acest mod de abordare, Primarul Municipiului Alba Iulia – Mircea Hava – declară: „Pentru tot ceea ce înseamnă programare şi soluţii smart, Clujul este o platformă imbatabilă pe acest segement, devenind misionari IT pe tot globul. Pur şi simplu provoacă şi revoluţionează, rescriu, dacă vreţi, la prezent, potenţialul din această zonă a României, făcându-i pe vecinii noştri europeni „sa-şi muşte buzele”. Intervenţia Clusterului Cluj IT în evoluţia noastră ca smart city o percep întocmai ca pe cea a unui selecţioner care antrenează şi face dintr-o echipă de jucatori, un succes. Brained City face ca aplicaţiile smart, care au ajuns la noi într-un ritm galopant, să devină un tot unitar, operabil şi pe placul oamenilor, gata să primească viza de “funcţional”. Alba Iulia nu doar că este pe val în privinţa acestui pionierat, dar se mută pe alt val, mai clar, mai coordonat, mai profesionist. Am pledat pentru cea mai importantă expertiză pe care o poate livra cineva când vine vorba de soluţii smart. Suntem cam departe de a ne declara autonomia şi de a ne descurca singuri, iar afilierea la profesionişti este inevitabilă. Pentru tot ajutorul primit, le mulţumesc necondiţionat”. De asemenea, Stelian Brad, Preşedinte al Cluj IT Cluster, menţionează: „Progresul tehnologic nu conduce la o simplificare a vieţii, ci din contră, face viaţa din ce în ce mai dinamică şi mai complexă. Creşterea numărului populaţiei şi urbanizarea accelerată ridică provocări majore la nivelul administraţiilor locale pentru asigurarea unor ecosisteme urbane funcţionale, sustenabile şi reziliente la factori de criză. Acest lucru implică o capacitate sporită de înţelegere şi management a tuturor aspectelor din spaţiile urbane care ţin de calitatea vieţii cetăţenilor şi dezvoltarea responsabilă în armonie cu mediul înconjurător, cu efecte în evitarea risipei resurselor avute la dispoziţie prin decizii empirice. Rezultă de aici nevoia reală de a creşte capacitatea lo¬cală privind colectarea în timp real şi comprehensiv a datelor referitoare la modul de funcţionare al spaţiului urban şi transformarea acestor date în informaţii şi apoi în cunoştinţe, necesare pentru susţinerea cetăţenilor din urbe în interacţiunea acestora cu ecosistemul urban în care locuiesc şi trăiesc. Implementarea la scară largă a sistemelor integrate şi interoperabile de management pe diverse paliere şi componente care descriu spaţiul urban, este o cerinţă obligatorie pentru o administraţie responsabilă faţă de cetăţeni şi faţă de modul de cheltuire a resurselor locale. În acest sens, Cluj IT a acţionat şi acţionează în mod constant pentru aplicarea în practică a paradigmei de „Smart City” în România. Deschiderea Primăriei Municipiului Alba-Iulia în această direcţie reprezintă un lucru demn de apreciat, calitatea managementului administraţiei locale pentru a pune în practică proiecte durabile şi de anvergură fiind evidentă, aşa cum s-a observat şi în iniţiativa legată de Cetatea Alba Carolina, care a pus oraşul Alba-Iulia pe harta naţională şi internaţională. Suntem încrezători ca şi iniţiativa „Alba-Iulia Smart City” va conduce la rezultate similare.”

În data de 23 noiembrie 2017, la Alba Iulia, în Sala de Consiliu de pe strada Bucovinei, Nr. 6 Clusterul ClujIT lansează prima linie de soluţii tehnice, ce se integrează în ecosistemul de tip „oraş inteligent” care se dezvoltă la Alba Iulia. Este vorba de primul „Brained City” din România, întreaga „construcţie” fiind gândită pe aceeaşi structură funcţională ca aceea a creierului uman, cu centre de date, centre de procesare şi interfeţe pentru conectivitate şi inferenţă scalate pe dimensionalitatea şi specificul fiecărei comunităţi urbane în parte. Această abordare reprezintă diferenţiatorul net al viziunii şi soluţiilor Cluj IT pentru Alba Iulia Smart City. „Nu se poate vorbi despre Smart City, şi cu atât mai puţin despre Brained City, fără existenţa unui sistem de conectare a datelor”, spune Paulina Mitrea, coordonatoarea Grupului Brained City al Clusterului Cluj IT şi responsabilă din partea Cluj IT Cluster cu orchestrarea implementării soluţiilor de Smart City ale membrilor Cluj IT în cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City 2018. „Principala idee a conceptului de Smart City este de a pune împreună datele luate din diferite contexte şi aplicaţii, permiţând modelarea lor, astfel încât să aducă o plus-valoare comunităţii urbane. Altfel, nu se poate vorbi despre un ecosistem urban inteligent, ci despre încercări sporadice”. În acest context, Cluj IT vine cu un număr total de 21 de soluţii, dintre care în prima linie a implementărilor – demarate de la începutul verii anului în curs, se înscriu: ●CityHealth – platforma de monitorizare inteligentă a “sănătăţii” oraşului, care oferă acces în timp real cetăţenilor comunităţii urbane la notificari şi date legate de activitatea autorităţilor locale şi soluţionarea problemelor raportate de acestea; ●ParkingPlus şi CityParking care permit găsirea unui loc de parcare în oraşele din ce în ce mai aglomerate, pe baza consultării hărţii locurilor de parcare în care sunt marcate distinct locurile libere versus locurile ocupate – această hartă fiind generată de o componentă a platformei Parking Plus. O funcţie aparte este dedicată găsirii locurilor de parcare special marcate pentru persoane cu dizabilităţi, aceasta fiind o funcţionalitate distinctă a soluţiei CityParking; ●Donez450.ro – platformă online, disponibilă de altfel la nivel naţional, care îşi propune să faciliteze procesul de donare de sânge prin intermedierea comunicării dintre centrele de transfuzie de sânge din Romania și potențialii donator; ●Peditel.ro – serviciu de asistenţă disponibil 24 de ore din 24, dedicat părinţilor ce au nevoie de un sfat medical profesionist pentru sănătatea copiilor lor, evitând deplasarea inutilă în unele cazuri la camera de urgenţă; ●Okey.ro: platformă online de management inteligent al afacerilor mici şi mijlocii, susţinând dezvoltarea ecosistemului antreprenorial al comunităţii; ●CityConnector: oferă modalitatea de a conecta/interfaţa sistemele de informaţii şi centrele de date ale autorităţilor locale, asigurandu-se astfel o integrare cu minim de efort şi fără limitări a oricăror furnizori şi aplicaţii de smart city; ●CityPass – oferă facilităţi şi servicii integrate de eliberare, plată şi management al autorizaţiilor de liberă trecere pentru agenţii din trafic aflaţi în tranzit; ●iCloudSolution – servicii digitale pentru e-comunitate: platforma Web şi Mobile la nivel de Cloud, cu acces pe baza de rol, utilizator şi parolă, pentru furnizare de servicii în cloud, care să permită întâlnirea cererii cu oferta într-un mediu virtual de e-business; ●Platforma „Targul-Agro” – platformă web de tip bursă de produse agricole, menită să pună „cap la cap” cererea şi oferta de produse agricole şi alimentare, implementata în cloud public și disponibila pe piața de profil în regim Software-as-a-Service; ●Platforma de Monitorizare, Control și Management Energetic Eficient care se instalează în clădirea Căminului pentru Persoane Vârstnice de pe Strada Lalelelor, cu funcţionalităţi extinse de iluminare stradală inteligentă.

Soluţiile din liniile 2 şi 3, care urmează a fi instalate după un calendar ce acoperă perioada ianuarie 2018 – iunie 2018 sunt: ●ProcessPlayer Achiziţii – platformă pentru managementul proceselor de achiziţie publică din cadrul autorităţilor contractante, incluzând asistenţa în execuţia activităţilor specifice, de la momentul identificării necesităţii şi până la achiziţia efectivă; ●PlanningWiz – platformă online pentru realizarea şi vizualizarea amenajarilor interioare sau peisagistice, realizarea de planuri ale clădirilor şi ale spaţiilor urbane; ●Pachetul HyperMeeting, HyperWebinar, HyperEDU, ContentAuthoring Tool, HyperBook, HyperTraining pentru SmartCommunity / Administrație – soluții de tip Smart Community dezvoltate la nivelul municipiului Alba Iulia, având ca obiectiv principal creşterea performanţelor si transparentei aparatului administrativ local şi județean; ●Pachetul HyperEDU, ContentAuthoring Tool, HyperTraining, SmartCampus pentru educație și formare profesională continuă în context dezvoltării unui oraşului inteligent; ●Pachetul HyperMeeting, HyperWebinar, HyperEDU, ContentAuthoring Tool, HyperBook, HyperMed, HyperTraining pentru SmartCommunity/Educație, Să¬nă¬tate, Incluziune socială; ●Platforma HyperMed – pentru eficientizarea actului medical și creșterea calității vieții (smart healthcare); ●Pachetul HyperMeeting, HyperWebinar, HyperEDU, ContentAuthoring Tool, HyperBook, HyperCareers, HyperTraining, HyperTalk pentru SmartCommunity/Smart Business; ●Realitate virtuală /Asistent virtual cultural – pentru promovarea valorilor cultural-istorice ale oraşului, augmentând afluxul turiştilor şi contribuind, în acelaşi timp, la creşterea nivelului cultural la scară locală.

Toate eforturile înglobate în toate aceste soluţii au fost, sunt şi vor fi direcţionate spre crearea unui ecosistem smart de soluţii conectate, configurabile astfel încât să se poată adresa fiecărui domeniu şi fiecărei arii de activitate şi/sau vieţuire, de pe orice nivel din contextul ecosistemului urban. Membrii Clusterului Cluj IT dezvoltatori ai acestor soluţii sunt: Life Is Hard, Parking Plus, Optima Group, ArtSoft Consult, Solar Ecosystems, TRENCADIS, CloudSoftware, ARXIA, HyperMedia, AVITECH.

banner Alba Iulia Smart City 2018_CP 4

9 noiembrie 2017. Cluj IT Cluster a parcurs un nou pas al apropierii industriei de IT locale de mediul academic preuniversitar prin finalizarea dotării a două laboratoare de informatică cu echipament specific. Astfel, în perioada octombrie-noiembrie a.c. prin intermediul membrilor săi, dar şi a colaborărilor cu alte firme din industria de IT locală, Clusterul Cluj IT a răspuns unei nevoi exprimate de către reprezentanţi ai Liceului Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, prin facilitarea acţiunilor de centralizare a echipamentelor necesare pentru susţinerea activităţilor zilnice desfăşurate în timpul cursurilor de profil din cadrul instituţiei de învăţământ clujene.

Această primă colaborare reprezintă un proiect pilot dintr-o serie de activităţi similare prin care Cluj IT Cluster îşi propune să catalizeze sprijin din partea mediului de business pentru licee din regiune, cu scopul asigurării celor mai bune condiţii pentru desfăşurarea actului didactic, în special în ceea ce priveşte activitatea informatică, în instituţiile de învăţământ preuniversitar.

„Ne propunem să înlesnim liceelor clujene, dar nu numai, comunicarea şi colaborarea cu companii din Cluj pentru realizarea unor obiective, inclusiv în ceea ce priveşte dotarea cu infrastructură. Dupa cum bine se ştie, sunt numeroase companii de IT în Cluj, iar viitorul acestei industrii este consolidat şi prin activitatea din învăţământul preuniversitar. Este de aceea important să susţinem eforturile cadrelor didactice prin mijloacele care ne stau la dispoziţie.”, a declarat Andrei Kelemen, Director Executiv al Cluj IT Cluster.

„În calitate de reprezentant al Liceului Teoretic Avram Iancu, doresc să mulţumesc companiilor ENDAVA, FORTCH şi ARTSOFT CONSULT, care ne-au sponsorizat cu tehnică de calcul. Datorită implicării şi responsabilizării acestor companii am reuşit să modemizăm două laboratoare în care orele de informatică se pot desfăşura acum în cele mai bune condiţii.”, a declarat Adina Claudia Turcu, Director al Liceului Teoretic „Avram Iancu”.

Iniţiativa este parte a eforturilor pe care Clusterul Cluj IT le face în contextul obiectivelor Comisiei Europene privind creşterea gradului de educare şi utilizare a mediilor informatice în rândul populaţiei.

16 octombrie 2017. Clusterul Cluj IT a obţinut Premiul pentru Cea Mai Bună Asociere în vederea Dezvoltării Ecosistemelor IT de Smart City în cadrul Galei de premiere a conferinţei “Smart Cities of Romania”, care a avut loc în data de 10 octombrie la Bucureşti. Astfel, Clusterul Cluj IT se înscrie în lista Campionilor Smart City (Smart Cities of Romania Champions).

Prin adjudecarea prestigioasei distincții a fost marcată viziunea, dar şi energia de mare amploare şi intensitate pe care Cluj IT le implică deja de mai mult de 5 ani în domeniul soluţiilor avansate pentru Oraşe şi Comunităţi Inteligente.

“Ne bucură faptul că efortul Cluj IT de a aborda integrat, comprehensiv și susținut inițiativa de Smart City este apreciată de către comunitatea națională și onorată cu un premiu de recunoaștere a realizărilor, precum este cel proaspăt adjudecat. Cu această ocazie, vreau să fac un apel la coeziune la adresa tuturor inițiativelor de Smart City din România. Cluj IT Cluster a dovedit că prin cooperare se pot realiza lucruri sustenabile și este deschis pentru cooperare cu toți actorii interesați de acest subiect”, a declarat Stelian Brad, Președinte Cluj IT Cluster.

În cadrul conferinței, el a susţinut o prezentare privind viziunea, principiile şi pachetul de soluţii pentru Smart City ale Cluj IT. Preseșintele Cluj IT Cluster a evidenţiat abordarea integrată, bazată pe o arhitectură pe cloud, care include centre de date şi de procesare interoperabile protejate prin tehnologii avansate de securitate cibernetică. Această abordare este în primul rând centrată pe cetăţean, dar conferă în acelaşi timp suport inteligent, rapid şi extrem de eficient şi prietenos tuturor actorilor dintr-un ecosistem urban de tip Smart City.

Expertiza dovedită deja a Clusterului Cluj IT în domeniul proiectării şi dezvoltării ecosistemelor şi soluţiilor pentru Oraşe Inteligente însumează realizări concrete, orientate pe coordonate majore, după cum urmează:

 • implementări concrete, precum: proiectul “Next Generation Brained City – Dezvoltarea Inovativă prin Informatizare a Ecosistemului Urban Cluj-Napoca” ● participarea cu ponderea principală în proiectul “Smart City Alba Iulia2018” ● implementarea de soluţii de Parking Inteligent în oraşe Europene precum Stuttgart, Zurich, Paris, cât şi în Dubai, Panama şi America Latină ● implementarea de platforme de modelare şi management al proceselor de achiziţii din instituţiile publice ● platforme pentru asistarea cu soluţii inteligente a proceselor educaţionale cât şi a activităţilor din reţeaua medicală ● soluţii de supraveghere pentru siguranţa cetăţeanului ● trafic şi transport inteligent ● clădiri şi utilităţi inteligente ● turism inteligent şi mediu curat gestionat prin tehnologii digitale.
 • realizarea de Strategii pentru Dezvoltarea Ecosistemelor Urbane şi a Comunităţilor Inteligente, scalate pe orice tip de dimensiune a comunităţii – de la aglomerări urbane de mare dimensiune până la comunităţi rurale inteligente – bazate pe audituri ale stadiului actual şi consultanţă privind prioritizarea şi modalităţile de implementare a soluţiilor de Smart City.

Gala de premiere a conferinţei “Smart Cities of Romania” a avut loc în data de 10 octombrie la Hotel Marriott JW Bucureşti. Evenimentul s-a desfăşurat sub înaltul patronaj al Senatului României – Comisiile pentru Învăţământ şi Ştiinte şi Comisia pentru Administraţie Publică şi Organizarea Teritoriului.

La decernarea premiilor a fost prezentă o delegaţie a Clusterului Cluj IT formată din Stelian Brad – Preşedinte Cluj IT, Paulina Mitrea – Coordonator al Grupului “Brained City” al Cluj IT şi Manager Proiect “Next Generation Brained City”, Daniel Homorodean – membru al Consiliului Director al Cluj IT şi  Manager Proiect Process Player,  Cristian Ureche – Manager Proiect Parking Plus, precum şi delegaţi ai firmelor Life Is Hard (Doru Asauleac) şi AVITECH (Sorin Stanciu) – ambele firme fiind membre ale Clusterului Cluj IT.

Premiu Smart Cities of Romania_10 octombrie 2017

 • Smart Cities of Romania este un eveniment suport in cadrul European Week of Regions and Cities.

9 0ctombrie 2017. Ediţia 2017 a expo-conferinţei Smart Cities of România, care concentrează cea mai mare comunitate smart city din România, aduce la prezidiu nu mai puţin de 37 invitaţi din domenii precum administraţie publică locală şi centrala, asociaţii profesionale, consultanta, IT&C etc. La discuţii vor participa membrii celor mai importante asociaţii profesionale din administraţia publică: Asociatia Municipiilor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania, Asociatia Administratorilor Publici din Romania, precum şi reprezentanţi ai Senatului României, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului Cercetării şi Inovării etc.

Evenimentul se desfăşoară pe două zile, 10-11 octombrie la JW Marriott Bucureşti şi propune şase sesiuni tematice derulate în plen, precum şi o zonă expoziţionala. Tematica acoperă cele mai importante subiecte din domeniul smart city, de la strategie şi tehnologii până la parteneriate şi exemple de bune practici. Conferinţa aduce în prim plan domeniul mobilităţii urbane şi al proiectelor de smart energy, precum şi măsurile pentru reducerea emisiilor de carbon prin folosirea soluțiilor ITC prin creșterea eficienței de utilizare a infrastructurii de transport.

„Este timpul ca administrațiile publice din România să pună forța tehnologiei în slujba cetățenilor și să facă primii pași reali către guvernarea inteligentă. După ce la ultimele două ediții am dezbătut concepte și am analizat strategii de colaborare, în 2017 ne propunem o abordare concretă a proiectelor smart city, de la definirea cerințelor și obiectivelor, până la gestionarea achizițiilor și măsurarea rezultatelor. Astfel, vom afla de la cei care au început deja aventura smart city (în egală măsură beneficiari și furnizori de soluții), cum se conturează cele mai bune practici și care sunt cele mai dificile obstacole, atât la nivel de tehnologie cât și de proceduri și colaborare interdisciplinară,” afirmă Liliana Balici, reprezentanta consorţiului care organizează conferinţa Smart Cities of Romania.

Evenimentul se derulează sub egida Comisiei pentru învățământ, știință, tineret si sport si Comisiei pentru administrație publica si organizarea teritoriului a Senatului Romaniei, cu sprijinul şi implicarea companiilor Dahua Technology, KMW Systems, Helinick, Siel Invest, Telekom, Honeywell, Huawei, Mastercard, Intrarom, Engie, Pegas, Romkatel, Renault, Parkomatic, Industrial Software, Asti International, Avitech, Life is Hard si a comunitatii Cluj IT Cluster.

“Ne aflam intr-un context in care conceptul de oras intelligent a devenit un subiect foarte prezent la nivel national si international si va continua sa castige popularitate din perspectiva dezvoltarii accelerate a ecosistemelor urbane. Dezvoltarea urbana moderna trebuie bazata pe integrarea tehnologiei, proces in cadrul caruia solutiile adoptate trebuie sa tina cont de specificul fiecarui loc in care acestea sunt implementate. Sustinem acele initiative si solutii care au in centrul lor interesul cetatenilor si al comunitatilor pe care acestia le formeaza, aceasta fiind abordarea definitorie pentru Cluj IT Cluster si pe care o vedem ca fiind cu adevarat viabila in toate eco-sistemele urbane din Romania si de pretudindeni” a declarat Stelian Brad, Presedintele Cluj IT Cluster.

La ediţia 2016 a Smart Cities of România au fost prezente peste 500 de persoane din 27 de institutii publice, 10 asociatii profesionale, antreprenoriale si patronale, 30 de companii internationale si locale.

vizual site

 

31 august 2017. Agenția de marketing și comunicare Loopaa devine, la doar patru ani de la înființare, singura agenție membră Cluj IT Cluster. Până în prezent clusterul era compus din companii din domeniul IT, universități și institute de cercetare și alte organizații catalizator de pe lanțul de valoare al industriei.

Intrarea Loopaa în familia Cluj IT Cluster a avut loc în decursul lunii august, ca urmare a unor demersuri bilaterale. Cooptarea agenției marchează o nouă etapă în dezvoltarea și consolidarea clusterului pe piața locală de IT, fiind vizată creșterea calității soluțiilor oferite pieței și creșterea eficienței strategiilor de promovare și de comunicare a acestora.

“Le urăm bun-venit colegilor de la Loopaa. Pentru eco-sistemul reprezentat de Cluj IT Cluster este o adiție importantă, care credem că va aduce un plus de valoare eforturilor noastre de a construi o industrie de IT sustenabilă. Mizăm în special pe experiența Loopaa în marketing și organizare de evenimente, care să vină și să completeze viitoarele proiecte ale membrilor clusterului”, a precizat Andrei Kelemen, Executive Director Cluj IT Cluster.

Împreună pentru o comunitate mai puternică
Aderarea la acest cluster a avut loc pe fondul identificării unor scopuri, viziuni și valori comune între cele două entități. Loopaa este o agenție care pune accentul pe dezvoltarea continuă, atât a echipei și a agenției, cât și a pieței în care activează. Comunitatea din care face parte ocupă un rol important, agenția dorindu-și, împreună cu ceilalți membri ai clusterului, să contribuie la crearea unui mediu propice creșterii “sănătoase”, durabile a afacerilor locale şi regionale.
“Prin apartenența la cluster putem înțelege mai bine piața, putem discuta mai concret despre nevoile companiilor de IT existente în piață, pentru a veni cu soluții mai bine țintite, mai eficiente, care să nu ajute doar o anumită companie, ci care să pună umărul la dezvoltarea întregii industrii IT. Vrem să fim alături de companiile IT. Provocările pe care le întâmpină cresc de la an la an, piața abundă de jucători, există o criză de personal, iar posibilitățile de diferențiere par a fi tot mai scăzute. Aici putem interveni noi, putem să creștem nivelul de creativitate folosit în elaborarea strategiilor de marketing și să ajutăm companiile să-și consolideze poziția”, a declarat Victor Gavronschi, CEO-ul agenției Loopaa.
Proiecte comune, o piață IT în creștere

În cooptarea Loopaa în cadrul Cluj IT Cluster a contat experiența anterioară a agenției în domeniul IT, compania colaborând atât cu firme de outsourcing, cât și cu firme care dezvoltă produse proprii. Astfel, parteneriatul prevede inițierea de proiecte care să ducă la dezvoltarea domeniului IT și a domeniilor conexe la nivel local și chiar național, care să sprijine comunitatea de IT.

Loopaa va aduce un plus de creativitate proiectelor derulate în cadrul Cluj IT Cluster și va împărtăși cu restul membrilor din experiența sa în domeniul marketingului și al comunicării. De asemenea, va oferi consultanță și suport specific de marketing pentru proiectele inițiate de cluster.
Un prim proiect în care va fi angrenată Loopaa este Cluj Innovation Days 2018, un forum regional anual organizat de Cluj IT Cluster începând din 2013 cu scopul de a consolida comunitatea IT şi de a facilita interacţiunea cu partenerii de afaceri şi sectorul public cu scopul accelerării proceselor de inovație menite să transforme modelele de afaceri tradiționale.

Despre Cluj IT Cluster
Cluj IT este o asociaţie de tip cluster inovativ înfiinţatǎ în octombrie 2012. Clusterul este compus din peste 50 de membri, companii de IT, universităţi, institute de cercetare, instituţii publice şi organizaţii catalizator. Principalul său obiectiv este creşterea competitivităţii sectorului IT şi a vizibilităţii industriei IT româneşti, respectiv poziţionarea Clujului ca un hub regional inovator.

Despre Loopaa
Loopaa este o agenție de marketing din Cluj-Napoca axată pe dezvoltarea si implementarea de strategii integrate de marketing pentru clienți locali și internationali.
Agenția oferă servicii complete de marketing strategy, branding, marketing planning, design & concepts, online marketing, marketing automation, PR & communication, project management și marketing research.

 

 • Municipalitatea din Alba Iulia a fost premiată cu “European Public Sector Award 2017”

3 iulie 2017. În contextul dezvoltării programului pilot de Smart City 2018, Municipalitatea Alba-Iulia a fost singura câştigatoare, dintre cele patru participante, în cadrul celei mai importante competiţii dedicate dezvoltării şi inovării în sectorul public: European Public Sector Awards 2017. Proiectul Smart City Alba Iulia 2018 a fost dezvoltat prin implicarea mai multor actori regionali, inclusiv membri ai comunităţii Cluj IT Cluster,  dar mai ales a companiilor active în cadrul Grupului de Lucru “Brained City”, dedicate  în vederea implementării unor soluţii integrate dezvoltate local, care să răspundă direct nevoilor cetăţeanului. Ne bucurăm ca am putut contribui la acest succes prin implicarea Clusterului Cluj IT cu un total de 21 soluţii, furnizate de către mai multe companii membre ale comunităţii Cluj IT: Arxia, Avitech, HyperMedia, Life Is Hard, Optima Group & ArtSoft Consult, ParkingPlus,  CloudSoft, Solar Eco Systems, Trencadis. Soluţiile adresează toate domeniile care reprezintă pilonii oraşului inteligent, anume: e-administraţie, transport, trafic şi parking inteligent, e-business, managementul eficient al energiei, medicină digitală, educaţie şi cultură digitală, managementul inteligent al turismului, reţele de utilităţi inteligente, siguranţă publică şi securitate cibernetică.

“Comunitatea Cluj IT transmite felicitări administraţiei locale din Alba-Iulia pentru managementul şi bunele practici aplicate în zona inovării şi performanţei în sectorul public. Devoltarea oraşelor în paradigma descrisă de conceptul de oraş inteligent (Smart City) a devenit un subiect foarte prezent la nivel naţional. Ne face o deosebită plăcere să susţinem în continuare procesul de dezvoltare şi implementare a proiectului de Smart City pentru oraşul Alba-Iulia” a declarat Stelian Brad, Preşedintele Cluj IT Cluster.

 Decernarea premiilor va avea loc în luna noiembrie, la Maastricht, în Olanda şi îi va avea ca amfitrioni pe Annemarie Penn-te Strake, primarul oraşului, şi pe prof. dr. Marga Prohl, directorul general al European Institute of Public Administration.

Cluj IT Cluster este o asociaţie de tip cluster inovativ, înfiinţatǎ în octombrie 2012, care numără în prezent 50 de membri: peste 35 de companii de IT cu mii de angajați și cifră de afaceri cumulată de peste 100 de milioane de euro, universități și institute de cercetare, instituții publice și organizații catalizator. Inițiativă de business, clusterul urmărește creșterea competitivității sectorului IT și a vizibilității industriei IT românești, precum și poziționarea Clujului ca un hub regional inovator. Misiunea Cluj IT este ca până în 2018 să devină unul dintre cei mai credibili furnizori de servicii și produse inovatoare IT și de sisteme de suport organizațional din Europa Centrală și de Est. Clusterul urmărește ca membrii săi să-şi  consolideze poziţiile pe piața românească, dar şi să se afirme activ pe piețele internaționale. Mai multe informații despre Cluj IT Cluster: www.clujit.ro.

logo-alba-iulia-smart

 

 • CLUJ IT CLUSTER launches the Romanian chapter of the European campaign #DIGITALSME4SKILLS.

June 8th 2017. The campaign called #DIGITALSME4SKILLS was launched in the end of 2016 by the European DIGITAL SME Alliance (DIGITAL SME), at the presence of Commissioner Günther Oettinger, Vice President of the European Commission Andrus Ansip and the DIGITAL SME President, Oliver Grün. By 2019, the campaign pledged to train 5.000 ICT professionals in hundreds digital SMEs across Europe. It primary targets students and young practitioners. Digital companies, such as software developers and technology integrators, that subscribe to #digitalSME4skills will offer work experience schemes, like apprenticeships, traineeships and internships. Through these schemes, young professionals will acquire high-level digital skills directly from a company specializing in digital solutions.

The campaign is ran within the framework of pledges for action initiated by the Digital Skills and Jobs Coalition of the European Union. The Coalition was initiated by the European Commission and is constituted of representatives from the EU Member States, companies, social partners, non-profit organisations and education providers who together seek to find the solutions for a lack of digitally skilled people in the European labour market.

Cluj IT Cluster will play an important role in promoting the campaign among its members and is the accredited organization that certifies Romanian companies that subscribe the campaign. ‘Digital skills are fundamental for further development of digital sector, as well as many other sectors using modern technologies. Therefore, Cluj IT Cluster is proud to contribute to the campaign as we want to demonstrate that Romanian digital SMEs support the up-skilling of our workforce and help Romania to take advantage of the digital revolution” – said Stelian Brad, President of Cluj IT.

Digital SMEs that subscribe to #DIGITALSME4SKILLS need to fulfill only one simple requirement: offer a work experience scheme (such as apprenticeships, traineeships, internships) for young people seeking to specialize in ICT industry. In turn, SMEs are offered the right to use #DIGITALSME4SKILLS label, they also get the press release template and benefit from the publicity through campaign’s networks, dedicated Pledge Viewer website, European DIGITAL SME Alliance website and social media. Any interested SME can join the campaign by completing a short registration form online.

Read more about the campaign here.

Are you an SME willing to participate in #digitalSME4skills campaign? Register here.

#digitalSME4skills_AA2

 • Peste 400 de manageri și specialiști în domeniul IT, reprezentanți din mediul academic, de afaceri și administrație publică sunt așteptați în 30-31 martie la a cincea ediție a forumului
 • Dezbaterile vor viza domenii cheie ale dezvoltării inteligente: bioinformatică, Internet of Things și aplicații în agricultură, orașe inteligente, securitate cibernetică

 7 martie 2017. Economia digitală – oportunități de business și transformări sociale constituie tema principală propusă de Cluj IT Cluster pentru ediția din acest an a forumului regional Cluj Innovation Days, care se va desfășura în 30-31 martie la Cluj-Napoca. Manageri și specialiști din domeniul IT, reprezentanți din mediul academic, de afaceri și administrație publică vor căuta împreună răspunsuri la întrebări în patru subdomenii ale dezvoltării inteligente: bioinformatică și medicină digitală, Internet of Things și aplicații în agricultură, orașe inteligente, securitate cibernetică. La eveniment vor participa specialiști români și străini, reprezentanți ai structurilor europene și ai unor centre de cercetare și inovare din țară și străinătate, manageri și oameni de afaceri.

„Economia digitală se dezvoltă într-un ritm accelerat în tot mai multe sectoare de activitate, de la transport și agricultură la medicină și industrii creative. Totuși, doar 2% din firmele europene beneficiază în totalitate de noile oportunități ale digitalului. La Cluj Innovation Days 2017 vrem să înțelegem implicațiile erei digitale și ale transformării digitale pe o trăim și să găsim soluții de integrare pentru viitor”, a declarat Stelian Brad, președintele Cluj IT Cluster, organizatorul Cluj Innovation Days.

Temele principale ale conferinței includ: Economia digitală – economia încrederii (securitate cibernetică, identitate digitală, managementul riscurilor la adresa vieții private); Internet of Things cu aplicație în agricultură; Noi modele de afaceri în era transformării digitale; Reglementări naționale și europene pentru economia digitală; Rețele de socializare și marketing digital; Inteligența artificială și Securitate în cloud.

„Este vorba de teme care nu s-au mai abordat în societatea românească la nivel larg. Ne dorim să promovăm direcțiile de dezvoltare inteligentă, să vedem în conjucție cu ce domenii există potențial real de dezvoltare a IT-ului în zona noastră. Plecăm de la premisa că nu poți fi bun în toate și atunci este important să găsești direcțiile unde ai șanse să te afirmi – atât la nivelul companiilor, cât și al societății”, a declarat Andrei Kelemen, directorul executiv al Cluj IT Cluster.

Conform tradiției colaborării strânse între cluster și mediul academic clujean, ediția 2017 a Cluj Innovation Days este găzduită de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”.

Cluj Innovation Days este un forum regional anual organizat de Cluj IT Cluster începând cu 2013 și care urmărește consolidarea comunității IT și facilitarea interacțiunii cu parteneri de afaceri și sectorul public. Peste 500 de persoane au participat la ediția de anul trecut, care a avut ca teme medicina digitală și administrația digitală. Mai multe informații: www.clujinnovationdays.com.

cid-2017-vizual

 • Initiaţiva afectează mediul de afaceri românesc prin crearea unui sentiment de impredictibilitate în ceea ce priveşte cadrul legal şi fiscal care reglementează activitatea agenţilor economici. Pentru un mediu de afaceri sănătos, predictibilitatea este un factor cheie care generează încredere şi, în cele din urmă, prosperitate.
 • Măsura, prin efectul pe care îl generează în industria de IT, este în contradicţie cu declaraţiile şi politicile guvernamentale de până acum care situează industria noastră între priorităţile importante la nivel naţional. Creşterile economice ale României de până acum s-au bazat inclusiv pe aportul industriei de IT. Contribuţia IT-ul românesc la PIB depăşeşte 6%, iar predicţiile anunţate ţin cont de evoluţia pozitivă în acest sector.

În estimările noastre, realizate la nivelul companiilor membre ale Cluj IT, în medie circa 15% dintre angajaţi vor fi afectaţi de această măsură, cu efecte încă neclare în ceea ce priveşte politicile salariale pe care angajatorii le vor adopta pentru a contracara aceste consecinţe. Unele companii prevăd renegocieri ale salariilor pentru a compensa pierderile la nivel de angajat, însă asemenea măsuri, dacă vor fi adoptate la scară largă, vor duce, fără îndoială, la scăderea competitivităţii sectorului în ansamblu.

Credem că politicile guvernamentale trebuie să aibă în vedere efectele de multiplicare pe toate nivelurile şi în toate sectoarele şi de aceea o consultare prealabilă cu factorii interesaţi este întotdeauna binevenită.

Cluj IT este o asociaţie de tip cluster inovativ înfiinţatǎ în octombrie 2012. Numără în prezent 50 de membri: 35 de companii de IT cu peste 4.000 de angajați și cifră de afaceri cumulată de peste 100 de milioane de euro, universități și institute de cercetare, instituții publice și organizații catalizator. Inițiativă de business, clusterul urmărește creșterea competitivității sectorului IT și a vizibilității industriei IT românești, precum și poziționarea Clujului ca un hub regional inovator. Misiunea Cluj IT este ca până în 2018 să devină unul dintre cei mai credibili furnizori de servicii și produse inovatoare IT și de sisteme de suport organizațional din Europa Centrală și de Est. Clusterul urmărește ca marea majoritate a membrilor săi să devină și să se mențină competitivi atât pe piața românească, cât și pe piețele internaționale. Mai multe informații despre Cluj IT Cluster: www.clujit.ro.

 • Certificarea Secretariatului European pentru Analiza Clusterelor (ESCA) vine după ce, din primăvară, Cluj IT este singurul cluster din România partener strategic al Comisiei Europene – Directoratul pentru Piață internă și IMM-uri
 • În România mai există opt clustere certificate Silver și niciunul cu recunoașterea Gold

8 decembrie 2016. Clusterul Cluj IT a primit certificarea Silver din partea Secretariatului European pentru Analiza Clusterelor (ESCA), rețea de experți din peste 30 de țări, organizată sub egida Comisiei Europene. Această certificare reprezintă confirmarea evoluției organizației ca ecosistem bine dezvoltat cu relaționare funcțională între companiile membre, organizații de cercetare și administrația publică. Evaluarea este valabilă până la sfârșitul anului 2018, iar reprezentanții clusterului se gândesc deja la următorul pas: certificarea Gold, care nu este deținută de niciun cluster din România. În țară mai există opt clustere cu certificare Silver și peste 20 cu certificare Bronze.

„Certificarea Silver are relevanță atât în economia locală, cât și la nivelul relațiilor internaționale. Această recunoaștere ne ajută să extindem proiectele comune dezvoltate prin intermediul clusterului – proiecte de cercetare, proiecte comerciale directe între membrii organizației și proiecte publice, realizate împreună cu administrația publică”, a declarat Stelian Brad, președintele Clusterului Cluj IT.

„Procesul de certificare a fost unul complex și a constat în patru pași: verificarea îndeplinirii standardelor inițiale Bronze (etapă parcursă de Cluj IT acum mai bine de un an), prezentarea a trei arii în care am în realizat îmbunătățiri calitative, o vizită de verificare din partea unui auditor ESCA și raportul final al comisiei. Ne bucurăm că activitatea clusterului a fost recunoscută și am primit calificative foarte bune”, a declarat Andrei Kelemen, directorul executiv al Clusterului Cluj IT.

Raportarea ESCA a ținut cont de tipurile de organizații membre ale clusterului și gradul de implicare al acestora, modul de organizare, activitățile și serviciile clusterului, proiecte atrase și altele, iar rezultatele au fost foarte bune. De altfel, din primăvara acestui an, Clusterul Cluj IT reprezintă România în cadrul parteneriatului strategic dedicat internaționalizării IMM-urilor din Uniunea Europeană, într-un program din care fac parte peste 130 de organizații de tip cluster din 23 de țări europene și care includ peste 17.000 de IMM-uri.  Cluj IT este singurul cluster din România semnatar al acestui proiect.

Cluj IT este o asociaţie de tip cluster inovativ înfiinţatǎ în octombrie 2012. Numără în prezent 50 de membri: 35 de companii de IT cu peste 4.000 de angajați și cifră de afaceri cumulată de peste 100 de milioane de euro, universități și institute de cercetare, instituții publice și organizații catalizator. Inițiativă de business, clusterul urmărește creșterea competitivității sectorului IT și a vizibilității industriei IT românești, precum și poziționarea Clujului ca un hub regional inovator. Misiunea Cluj IT este ca până în 2018 să devină unul dintre cei mai credibili furnizori de servicii și produse inovatoare IT și de  sisteme de suport organizațional din Europa Centrală și de Est. Clusterul urmărește ca marea majoritate a membrilor săi să devină și să se mențină competitivi atât pe piața românească, cât și pe piețele internaționale. Mai multe informații despre Cluj IT Cluster: www.clujit.ro.

 

 

/