6 februarie 2019

În perioada 1-2 februarie 2019, la Constanța a avut loc reuniunea de fondare a Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, o inițiativă comună a Asociației ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) și a Cluj IT Cluster, care coordonează în prezent o rețea de peste 15 clustere și asociații profesionale din sectorul de IT din zona Balcanică, a Bazinului Mării Negre și a Regiunii Baltice. Misiunea Hub-ului nou înființat constă în principal în generarea unei contribuții importante la inovarea macroregiunii prin cooperare teritorială și dezvoltarea unor proiecte transnaționale potrivit specializărilor regionale inteligente și subsumate Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) și celorlalte documente strategice conexe.

Membrii fondatori ai Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră sunt Asociația CLDR România – membră CoDCR (Viena), Cluj IT Cluster – format, la rândul său, dintr-un număr de șapte universități, împreună cu zeci de companii din zona Transilvaniei, Universitatea Maritimă din Constanța, Universitatea din Craiova, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Spiru Haret, Clusterul Prelucrări Metale Transilvania – compus din trei universități, două municipalități și numeroase întreprinderi mici și mijlocii din Regiunea Centru, INCD pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării, Arhiepiscopia Craiovei, Fundația Acțiunea Ecologică Română, Asociația ”24Pharte”, Agenția URBASOFIA și CIO-SUERD ”Jean Bart”, proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română.

“Prin această inițiativă încercăm să extindem un model de cooperare pe care noi l-am experimentat în cadrul asociației noastre și care, suntem convinși, poate să aducă plus valoare tuturor celor implicați. Mizăm pe experiența mai multora din membri fondatori ai acestui hub regional în dezvoltarea de proiecte cu impact social și economic, proiecte care să susțină specializarea inteligentă și dezvoltarea comunităților din spațiul dunărean și al Marii Negre prin aportul tehnologiei informației în turism, administrație, sănătate și  agricultură. Pentru noi, pentru Cluj IT Cluster, acest parteneriat reprezintă o oportunitate foarte bună de a fi mai prezenți în macro-regiunea Dunării și a Mării Negre, fiind convinși că avem ce să oferim celor interesați, dar și să învățăm foarte multe.”,  a declarat cu această ocazie dl. Stelian Brad, Președintele Cluj IT Cluster.

Cluj IT Cluster asigură președinția acestei structuri funcționale pentru primul an de funcționare. Deoarece este o alianță deschisă, se pot alătura Hub-ului și alte universități, centre de cercetare sau entități co-interesate să se implice în consorțiile unor proiecte majore. Acest lucru se poate face printr-o cerere de afiliere transmisă Cluj IT Cluster.

În același context, au fost prezentate și dezbătute ariile tematice ce pot primi finanțare în cursul perioadei următoare cu un accent special pe combinarea diverselor domenii de cunoaștere și acțiune interdisciplinară cu dimensiunea digitalizării.

 

Ianuarie 29, 2019

În cursul zilei de 28 ianuarie 2019 a fost semnat la Cluj-Napoca un acord de colaborare între Fundația Rawabi şi Asociaţia Cluj IT, pentru stabilirea unei relații strategice în vederea  susținerii și dezvoltării reciproce a inițiativelor noi din sectorul IT al fiecărui oraș.

Acordul stabileşte cadrul de colaborare prin care fiecare dintre parteneri va depune eforturi în vederea susţinerii inovaţiei şi crearea unui ecosistem care să permită sprijinul reciproc între companiile membre şi antreprenori, prin mentorat, sprijin în accesarea de noi piețe, asistenţă pentru investiţii şi o paletă largă de alte servicii destinate dezvoltării afacerilor. Conform termenilor acordului semnat, fiecare dintre părţi se angajează să mobilizeze propria reţea şi canalele de acces la pieţe, în beneficiul companiilor din eco-sistemul propriu, atât din Cluj-Napoca cât și din Rawabi.

Bashar Masri, fondatorul orașului Rawabi, a declarat cu această ocazie că: “Lumea avansează iar tehnologia informaţiei a devenit un instrument esențial  pentru îmbunătăţirea tuturor sectoarelor vieţii în toate ţările din lume. Din acest motiv ne dorim să susținem puternic acest sector esenţial. Scopul este de a oferi cea mai bună oportunitate antreprenorilor şi specialiștilor  Palestiniei, precum şi startup-urilor locale, în vederea dezvoltării competenţelor şi proiectelor într-un mod în care să ii pregătească pentru competitivitate pe piaţa internaţională”. El a adaugat “Acordul încheiat cu Cluj IT Cluster este doar primul pas, însă aduce cu sine o listă lungă de beneficii reciproce, atât pentru comunitatea de IT din Palestina, cât şi cea din România. Avem o listă lungă de competenţe de la care pornim pentru cooperarea și schimbul de experiențe cu cele deja bine-cunoscute din România în domeniul tehnologic şi de IT.”

“Misiunea asumată de Cluj IT de la înfiinţare este de a oferi suport consistent prin “infrastructura IT&C” componentelor necesare dezvoltării integrate locale / regionale: educaţională, de inovaţie, de administraţie antreprenorială, de organizare comunitară. Implicarea companiilor de IT din cluster în creşterea industriilor din diverse lanţuri de valoare arată că suntem în plin proces de maturizare a industriei noastre, iar abordarea colaborativă a business-ului are în vedere, cu siguranţă, aspectul internaţional, parteneri cu care identificăm sinergii. Dimensiunea tehnologică a “transformării digitale” nu este, paradoxal, cea dominantă. Rolul acesta îi revine dimensiunii culturale, sub toate aspectele şi în toată profunzimea ei. Iar locul în care se simte tot mai pregnant această nevoie îl constituie comunităţile, inclusiv cele virtuale. De aceea, intenţionăm să dezvoltăm colaborarea cu Rawabi City pe această direcţie, inclusiv prin crearea unei relaţii de “înfrăţire” la nivelul comunităţilor locale, sau chiar regionale.” a declarat cu această ocazia Alexandru Tulai, Vicepreşedinte al Clusterului Cluj IT.

Acesta este primul parteneriat strategic încheiat de Fundația Rawabi şi primul de acest tip încheiat de către Cluj IT Cluster în regiunea Orientului Mijlociu. Ambii parteneri anticipează o colaborare productivă, care va întări economia locală prin intermediul schimbului de cunoştinte şi afaceri în scopul catalizării procesului de dezvoltare a sectorului IT din fiecare oraş.

Despre Rawabi TechHub

Rawabi Tech Hub joacă un rol critic în construirea unei economii dinamice, bazate pe cunoaștere, şi dezvoltarea companiilor de tip start-up în sectorul lCT. Hubul tehnologic din Rawabi este găzduit în incinta Q Center, fiind dezvoltat pe trei piloni principali care vor fundamenta  calea spre progresul sectorului ICT palestinian, asigurand o rampă de lansare pentru antreprenori: Dezvoltarea infrastructurii şi a mediului favorabil pentru companii locale şi internaţionale; Un institut de training şi progres dedicat zonei tehnologice; Un spaţiu al comunităţii antreprenoriale şi Fondul ICT. Mai multe informaţii privind Rawabi TechHub sunt disponibile pe http://co.city.rawabi.ps/  

Despre Cluj IT Cluster

Cluj IT Cluster este o asociaţie de tip cluster inovativ înfiinţată în octombrie 2012, având în momentul de faţă peste 65 de membri: companii din industria IT cu mii de angajaţi şi o cifră de afaceri cumulată de peste 100 milioane, universităţi şi institute de cercetare, precum şi organizaţii catalizator. Ca o iniţiativă de tip jos în sus a mediului de afaceri, clusterul vizează creşterea competitivităţii sectorului IT şi a vizibilităţii industriei IT din România, precum şi poziţionarea Clujului ca un puternic hub de inovare digitală în Europa Centrală şi de Est. Mai multe informaţii despre Cluj IT Cluster sunt disponibile pe www.clujit.ro

///

Cluj IT Cluster and Rawabi Foundation engage in a  strategic international partnership forged to advance the business relationship between the two communities

 January 29, 2019

A Memorandum of Understanding was signed in Cluj-Napoca (Romania) on the 28th of January between the Rawabi Foundation (Rawabi, Palestine) and the Cluj IT Cluster governing the establishment of a strategic relationship forged for the purpose of mutual support and development of startup enterprises and business in each city’s respective IT&C sector.

The agreement provides a framework whereby each partner will work to spur innovation and create a mutually enabling ecosystem for member enterprises and entrepreneurs through mentorship, marketing support, investment assistance and a wide range of other business development services. Under the terms of the MoU, each party commits to leverage respective networks and market access channels for the benefit of startup enterprises from the other party’s member community.

Bashar Masri, founder of Rawabi, said “The world is moving forward; information technology is now a primary tool to improve all sectors of life in all countries around the world. That’s why Rawabi is so keenly focused on development of the ICT sector. We believe it offers the best opportunity for Palestinian entrepreneurs, technicians and local start-ups to innovate and compete in the global marketplace.”  Masri added, “Today’s agreement with the Cluj IT Cluster is a very strong beginning, mutually beneficial for both the Palestinian and Romanian ICT communities. We will share our respective core competencies in the tech and programming sectors, leveraging that knowledge exchange to each build the foundations of a globally competitive ICT sector.

Alexandru Tulai, vice president of the Cluj IT Cluster, stated, “The mission of Cluj IT is to provide consistent support through ICT infrastructure for the key components needed for local and regional integrated development: education, innovation, entrepreneurial administration and community organization. The contribution of IT companies from the cluster to the growth of various value chains shows we are in the process of maturing our industry, while the collaborative business approach cannot disregard the international aspect, partners with whom we identify synergies.” Mr. Tulai added, “The technological dimension of “digital transformation” is not, paradoxically, the dominant one. The fundamental role lies in the cultural dimension, in all its aspects and depth. And the place where this need is felt more and more are our communities, including virtual ones. That is why we intend to develop a strong partnership with the city of Rawabi in this direction, including a “twinning” relationship at the level of local and regional communities.

This strategic partnership is the first entered into by Rawabi Tech Hub as well as the first in the Middle East region for Cluj IT Cluster. Both partners look forward to a productive collaboration that will strengthen their respective local economies through knowledge and business exchange catalyzing growth in the IT sector in each city.

 About Rawabi Tech Hub

Rawabi Tech Hub plays a critical role in building a dynamic knowledge-based economy by incubating micro and small start-up companies in the ICT sector. The emerging Rawabi Tech Hub is hosted within the Q Center at Rawabi.  The hub aims to advance the Palestinian ICT sector through three strategic initiatives: creation of an enabling infrastructure for local and international enterprises; establishment of a technology-focused training institute; and leveraging the collaborative and innovation-spurring community work spaces and investment funds at CONNECT and Bader, created specifically for tech and ICT start-ups. More information about Rawabi Tech Hub is available at http://co.city.rawabi.ps/

About Cluj IT Cluster

Cluj IT Cluster is an innovative cluster association established in October 2012. It currently hosts more than 65 member IT companies, universities, research institutes and catalyst organizations collectively employing thousands of industry professionals and boasting an annual turnover of more than $100 million. As a bottom-up business initiative, the cluster aims to increase the competitiveness and visibility of the Romanian IT industry, as well as positioning Cluj as a powerful digital innovation hub in the Central and Eastern Europe. More information about Cluj IT Cluster is available at www.clujit.ro

Rawabi delegation_cover 5

10 iulie 2018 În contextul dezvoltării accelerate a pieței soluțiilor inteligente dedicate informatizării la nivel administrativ, Consiliul Județean Cluj a demarat un proces de modernizare a serviciilor sale și a modalității de comunicare și gestiune a informațiilor specifice activității instituției. Asociația Cluj IT Cluster a fost contractată pentru a oferi servicii de consultanță prin care să ajute instituția să formuleze obiectivele și proiectele de IT care vor putea transforma Consiliul Județean Cluj într-un model de bune practici la nivel regional și național. Pe durata a 6 luni o echipă de experți compusă din membri ai clusterului Cluj IT vor lucra împreună cu reprezentanți ai Consiliului Județean Cluj pentru realizarea Strategiei de informatizare a instituției. Principalele aspecte ce vor fi urmărite se referă la auditul tuturor aspectelor referitoare la sistemul IT, identificarea zonelor prioritare de intervenție, fundamentarea listei de proiecte și prioritizarea acestora, elaborarea fișelor detaliate sub aspect tehnic și financiar pentru proiectele critice și proiectele fanion, susținerea instituției pentru a fi aliniată la reglementările recente în ce privește GDPR, interoperabilitatea, dat și la aspecte cheie precum portabilitatea datelor, scalabilitatea sistemului IT, abordarea integrată, securitatea cibernetică. Stelian Brad, Manager Proiect: “Digitalizarea proceselor interne și a celor aflate la interfața cu cetățeanul și cu structurile subordonate și cu organizațiile partenere reprezintă un pas esențial în inovația la nivelul instituțiilor din administrația publică cu scopul de a crește calitatea serviciilor, reducerea efortului funcționarilor, eliminarea erorilor, transparentizarea proceselor și creșterea randamentului muncii din administrație. Prin acest proiect, Consiliul Județean Cluj dă un semnal pozitiv în ce privește orientarea instituției înspre un management mai performant și mai inteligent al resurselor pe care le administrează și a proiectelor pe care le coordonează.”

//

In the context of the accelerated development of the smart solutions market dedicated to computerization at administrative level, the Cluj County Council started a process of modernization of its services, communication and management of specific information related to the institution’s activity. Cluj  IT Cluster was contracted to provide consulting services to help the institution formulate IT objectives and projects that will turn the Cluj County Council into a model of good practice at regional and national level. During a six-month period, a group of experts composed of cluster members will work together with representatives of the Cluj County Council for the implementation of the institution’s IT strategy. The main issues to be pursued concern the audit of all aspects of the IT system, the identification of priority areas for intervention, the substantiation of the list of projects and their prioritization, the detailed elaboration of the technical and financial data sheets for the critical projects and projects, the support of the institution to the recent GDPR regulations, interoperability, data and key issues such as portability data, scalability of the IT system, integration of approach, cyber security.

“The digitization of internal processes, those positioned at the interface with the citizen,  subordinated structures and partner organizations represents an essential step in innovation at public institution level targeted towards increasing the quality of services, reducing the public servant effort, eliminating errors, increasing the transparency and efficiency of work in the administration. Through this project, the Cluj County Council gives a positive signal regarding the institution’s orientation towards a more efficient and intelligent management of its resources and the projects it coordinates. “ – Stelian Brad, Project Manager and President of Cluj IT Cluster.

 

36838650_1738401462940128_1631704512936804352_n

•  Fondatorii iniţiativei regionale Transilvania iHUB4.0 participa la evenimentul de lansare a proiectului de mentorat şi training “Smart Factories in new EU Member States”. Evenimentul este organizat în Sofia, Bulgaria

Sofia, Bulgaria 19-20 februarie 2018

Evenimentul de la Sofia marchează lansarea proiectului “Digital Innovation Hubs – Smart Factories in new EU Member States”, program dedicat eforturilor de a construi o reţea europeană a Hub-urilor de Inovare Digitală, în care companiile, în general, şi IMM-urile în special pot accesa expertiză, facilităţi pentru dezvoltarea şi testarea de tehnologii digitale, surse de finanţare şi servicii de inovare. Un număr de 30 de potenţiale Hub-uri de Inovare Digitală din 13 ţări ale Europei Centrale şi de Est au fost selectate pentru a participa în cadrul programului de asistenţă tehnică implementat de PriceWaterhouse Coopers Polonia şi Oxford University Innovation (Oxentia). Astfel, iniţiativa va contribui la digitalizarea sectoarelor industriale în statele membre care au întâmpinat dificultăţi în adoptarea tehnologiilor digitale. Transilvania iHub4.0 este un proiect iniţiat de Cluj IT Cluster împreună cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, coagulat într-un parteneriat regional format din actori relevanţi care pot oferi servicii specifice unor sectoare ale economiei regionale care să ducă la creşterea performanţelor lor. Reunind în prezent 13 parteneri din mai multe judeţe ale regiunii (Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud) şi având expertiza necesară în industrie pentru a contura servicii de inovare digitală, iniţiativa beneficiază de suportul Comisiei Europene prin facilitarea transferului de know-how şi iniţierea unor legături de colaborare cu hub-uri asemănătoare din Vestul Europei şi din alte state.

Am pornit această initiaţiva în spiritul activităţii noastre de până acum. Vrem să deschidem noi oportunităţi pentru partenerii noştri, să aducem şi să valorificăm politici europene care să ne aşeze în rândul celor care inovează în domeniul tehnologiilor şi realizează importanţa transformării digitale pentru economia românească. Dorim ca şi prin acest proiect, al centrului de inovare digitală, în care am reunit actori importanţi la nivelul Regiunii Nord-Vest, să contribuim la modernizarea şi creşterea competitivităţii sectoarelor economice ale regiunii şi ale României.” – a afirmat Andrei Kelemen, Directorul Executiv al Cluj IT.

Regiunea Nord-Vest, identificată ca un hub de inovare regională cu potenţial ridicat în cadrul proiectului de mapare desfăşurat la nivel european, este reprezentată în cadrul evenimentului de lansare de la Sofia de mai mulţi delegaţi ai parteneriatului.

La nivel naţional mai există 4 astfel de iniţiative selectate şi constituite în regiunile Vest, Centru şi Sud-Est. Evenimentul de lansare al programului este găzduit de Ministerului Economiei al Bulgariei cu sprijinul Comisiei Europene, în contextul iniţiativei de digitizare a industriei la nivel european şi în marja preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene deţinută de statul vecin.

vizual Smart Factories Transilvania iHUB4.0

Alba Iulia,16 noiembrie 2017

  • Cluj IT Cluster anunţă calendarul implementarilor pregătite în contextul proiectului pilot Alba Iulia Smart City 2018 şi lansează prima linie de soluţii de smart city ale membrilor Cluj IT la Alba Iulia, în Conferinţa de presă din data de 23 noiembrie 2017

Asumarea de către Clusterul Cluj IT, încă de la înfiinţare, a obiectivului major de a aborda proiecte de mare anver¬gu¬ră în folosul comunităţii, vine într-o conjuncţie fericită cu iniţiativa de importanţă istorică a Primăriei Municipiului Alba Iulia, aceea de a transforma Alba Iulia – la 100 de ani de la Marea Unire – într-un oraş inteligent, prin intermediul proiectului pilot Alba Iulia Smart City 2018. Mai concret, încă din perioada de început, imediat după înfiinţarea acestuia, în octombrie 2012, Clusterul Cluj IT şi-a focalizat capabilităţile inovative în direcţia dezvoltării de ecosisteme urbane de tip Smart City, bazate pe o viziune ce implică cele mai avansate tehnologii IT ale momentului. Integrarea pe o arhitectură de găzduire în cloud a tuturor soluţiilor/aplicaţiilor/platformelor IT menite a transforma viaţa, activităţile şi procesele caracteristice comunităţilor urbane actuale în contexte total armonizate, eco-eficiente şi centrate pe cetăţeni, aduce cu sine, în acelaşi timp, înlesnirea interoperabilităţii datelor de la toate nivelurile de activitate şi viaţă ale comunităţii. Operarea cu date şi standarde deschise, este menită a spori confortul, coerenţa, eficienţa şi siguranţa tuturor, crescând în acelaşi timp şi transparenţa în operarea datelor urbane şi generarea de informaţii de interes pentru toţi cetăţenii urbei. În legatură cu acest mod de abordare, Primarul Municipiului Alba Iulia – Mircea Hava – declară: „Pentru tot ceea ce înseamnă programare şi soluţii smart, Clujul este o platformă imbatabilă pe acest segement, devenind misionari IT pe tot globul. Pur şi simplu provoacă şi revoluţionează, rescriu, dacă vreţi, la prezent, potenţialul din această zonă a României, făcându-i pe vecinii noştri europeni „sa-şi muşte buzele”. Intervenţia Clusterului Cluj IT în evoluţia noastră ca smart city o percep întocmai ca pe cea a unui selecţioner care antrenează şi face dintr-o echipă de jucatori, un succes. Brained City face ca aplicaţiile smart, care au ajuns la noi într-un ritm galopant, să devină un tot unitar, operabil şi pe placul oamenilor, gata să primească viza de “funcţional”. Alba Iulia nu doar că este pe val în privinţa acestui pionierat, dar se mută pe alt val, mai clar, mai coordonat, mai profesionist. Am pledat pentru cea mai importantă expertiză pe care o poate livra cineva când vine vorba de soluţii smart. Suntem cam departe de a ne declara autonomia şi de a ne descurca singuri, iar afilierea la profesionişti este inevitabilă. Pentru tot ajutorul primit, le mulţumesc necondiţionat”. De asemenea, Stelian Brad, Preşedinte al Cluj IT Cluster, menţionează: „Progresul tehnologic nu conduce la o simplificare a vieţii, ci din contră, face viaţa din ce în ce mai dinamică şi mai complexă. Creşterea numărului populaţiei şi urbanizarea accelerată ridică provocări majore la nivelul administraţiilor locale pentru asigurarea unor ecosisteme urbane funcţionale, sustenabile şi reziliente la factori de criză. Acest lucru implică o capacitate sporită de înţelegere şi management a tuturor aspectelor din spaţiile urbane care ţin de calitatea vieţii cetăţenilor şi dezvoltarea responsabilă în armonie cu mediul înconjurător, cu efecte în evitarea risipei resurselor avute la dispoziţie prin decizii empirice. Rezultă de aici nevoia reală de a creşte capacitatea lo¬cală privind colectarea în timp real şi comprehensiv a datelor referitoare la modul de funcţionare al spaţiului urban şi transformarea acestor date în informaţii şi apoi în cunoştinţe, necesare pentru susţinerea cetăţenilor din urbe în interacţiunea acestora cu ecosistemul urban în care locuiesc şi trăiesc. Implementarea la scară largă a sistemelor integrate şi interoperabile de management pe diverse paliere şi componente care descriu spaţiul urban, este o cerinţă obligatorie pentru o administraţie responsabilă faţă de cetăţeni şi faţă de modul de cheltuire a resurselor locale. În acest sens, Cluj IT a acţionat şi acţionează în mod constant pentru aplicarea în practică a paradigmei de „Smart City” în România. Deschiderea Primăriei Municipiului Alba-Iulia în această direcţie reprezintă un lucru demn de apreciat, calitatea managementului administraţiei locale pentru a pune în practică proiecte durabile şi de anvergură fiind evidentă, aşa cum s-a observat şi în iniţiativa legată de Cetatea Alba Carolina, care a pus oraşul Alba-Iulia pe harta naţională şi internaţională. Suntem încrezători ca şi iniţiativa „Alba-Iulia Smart City” va conduce la rezultate similare.”

În data de 23 noiembrie 2017, la Alba Iulia, în Sala de Consiliu de pe strada Bucovinei, Nr. 6 Clusterul ClujIT lansează prima linie de soluţii tehnice, ce se integrează în ecosistemul de tip „oraş inteligent” care se dezvoltă la Alba Iulia. Este vorba de primul „Brained City” din România, întreaga „construcţie” fiind gândită pe aceeaşi structură funcţională ca aceea a creierului uman, cu centre de date, centre de procesare şi interfeţe pentru conectivitate şi inferenţă scalate pe dimensionalitatea şi specificul fiecărei comunităţi urbane în parte. Această abordare reprezintă diferenţiatorul net al viziunii şi soluţiilor Cluj IT pentru Alba Iulia Smart City. „Nu se poate vorbi despre Smart City, şi cu atât mai puţin despre Brained City, fără existenţa unui sistem de conectare a datelor”, spune Paulina Mitrea, coordonatoarea Grupului Brained City al Clusterului Cluj IT şi responsabilă din partea Cluj IT Cluster cu orchestrarea implementării soluţiilor de Smart City ale membrilor Cluj IT în cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City 2018. „Principala idee a conceptului de Smart City este de a pune împreună datele luate din diferite contexte şi aplicaţii, permiţând modelarea lor, astfel încât să aducă o plus-valoare comunităţii urbane. Altfel, nu se poate vorbi despre un ecosistem urban inteligent, ci despre încercări sporadice”. În acest context, Cluj IT vine cu un număr total de 21 de soluţii, dintre care în prima linie a implementărilor – demarate de la începutul verii anului în curs, se înscriu: ●CityHealth – platforma de monitorizare inteligentă a “sănătăţii” oraşului, care oferă acces în timp real cetăţenilor comunităţii urbane la notificari şi date legate de activitatea autorităţilor locale şi soluţionarea problemelor raportate de acestea; ●ParkingPlus şi CityParking care permit găsirea unui loc de parcare în oraşele din ce în ce mai aglomerate, pe baza consultării hărţii locurilor de parcare în care sunt marcate distinct locurile libere versus locurile ocupate – această hartă fiind generată de o componentă a platformei Parking Plus. O funcţie aparte este dedicată găsirii locurilor de parcare special marcate pentru persoane cu dizabilităţi, aceasta fiind o funcţionalitate distinctă a soluţiei CityParking; ●Donez450.ro – platformă online, disponibilă de altfel la nivel naţional, care îşi propune să faciliteze procesul de donare de sânge prin intermedierea comunicării dintre centrele de transfuzie de sânge din Romania și potențialii donator; ●Peditel.ro – serviciu de asistenţă disponibil 24 de ore din 24, dedicat părinţilor ce au nevoie de un sfat medical profesionist pentru sănătatea copiilor lor, evitând deplasarea inutilă în unele cazuri la camera de urgenţă; ●Okey.ro: platformă online de management inteligent al afacerilor mici şi mijlocii, susţinând dezvoltarea ecosistemului antreprenorial al comunităţii; ●CityConnector: oferă modalitatea de a conecta/interfaţa sistemele de informaţii şi centrele de date ale autorităţilor locale, asigurandu-se astfel o integrare cu minim de efort şi fără limitări a oricăror furnizori şi aplicaţii de smart city; ●CityPass – oferă facilităţi şi servicii integrate de eliberare, plată şi management al autorizaţiilor de liberă trecere pentru agenţii din trafic aflaţi în tranzit; ●iCloudSolution – servicii digitale pentru e-comunitate: platforma Web şi Mobile la nivel de Cloud, cu acces pe baza de rol, utilizator şi parolă, pentru furnizare de servicii în cloud, care să permită întâlnirea cererii cu oferta într-un mediu virtual de e-business; ●Platforma „Targul-Agro” – platformă web de tip bursă de produse agricole, menită să pună „cap la cap” cererea şi oferta de produse agricole şi alimentare, implementata în cloud public și disponibila pe piața de profil în regim Software-as-a-Service; ●Platforma de Monitorizare, Control și Management Energetic Eficient care se instalează în clădirea Căminului pentru Persoane Vârstnice de pe Strada Lalelelor, cu funcţionalităţi extinse de iluminare stradală inteligentă.

Soluţiile din liniile 2 şi 3, care urmează a fi instalate după un calendar ce acoperă perioada ianuarie 2018 – iunie 2018 sunt: ●ProcessPlayer Achiziţii – platformă pentru managementul proceselor de achiziţie publică din cadrul autorităţilor contractante, incluzând asistenţa în execuţia activităţilor specifice, de la momentul identificării necesităţii şi până la achiziţia efectivă; ●PlanningWiz – platformă online pentru realizarea şi vizualizarea amenajarilor interioare sau peisagistice, realizarea de planuri ale clădirilor şi ale spaţiilor urbane; ●Pachetul HyperMeeting, HyperWebinar, HyperEDU, ContentAuthoring Tool, HyperBook, HyperTraining pentru SmartCommunity / Administrație – soluții de tip Smart Community dezvoltate la nivelul municipiului Alba Iulia, având ca obiectiv principal creşterea performanţelor si transparentei aparatului administrativ local şi județean; ●Pachetul HyperEDU, ContentAuthoring Tool, HyperTraining, SmartCampus pentru educație și formare profesională continuă în context dezvoltării unui oraşului inteligent; ●Pachetul HyperMeeting, HyperWebinar, HyperEDU, ContentAuthoring Tool, HyperBook, HyperMed, HyperTraining pentru SmartCommunity/Educație, Să¬nă¬tate, Incluziune socială; ●Platforma HyperMed – pentru eficientizarea actului medical și creșterea calității vieții (smart healthcare); ●Pachetul HyperMeeting, HyperWebinar, HyperEDU, ContentAuthoring Tool, HyperBook, HyperCareers, HyperTraining, HyperTalk pentru SmartCommunity/Smart Business; ●Realitate virtuală /Asistent virtual cultural – pentru promovarea valorilor cultural-istorice ale oraşului, augmentând afluxul turiştilor şi contribuind, în acelaşi timp, la creşterea nivelului cultural la scară locală.

Toate eforturile înglobate în toate aceste soluţii au fost, sunt şi vor fi direcţionate spre crearea unui ecosistem smart de soluţii conectate, configurabile astfel încât să se poată adresa fiecărui domeniu şi fiecărei arii de activitate şi/sau vieţuire, de pe orice nivel din contextul ecosistemului urban. Membrii Clusterului Cluj IT dezvoltatori ai acestor soluţii sunt: Life Is Hard, Parking Plus, Optima Group, ArtSoft Consult, Solar Ecosystems, TRENCADIS, CloudSoftware, ARXIA, HyperMedia, AVITECH.

banner Alba Iulia Smart City 2018_CP 4

9 noiembrie 2017. Cluj IT Cluster a parcurs un nou pas al apropierii industriei de IT locale de mediul academic preuniversitar prin finalizarea dotării a două laboratoare de informatică cu echipament specific. Astfel, în perioada octombrie-noiembrie a.c. prin intermediul membrilor săi, dar şi a colaborărilor cu alte firme din industria de IT locală, Clusterul Cluj IT a răspuns unei nevoi exprimate de către reprezentanţi ai Liceului Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, prin facilitarea acţiunilor de centralizare a echipamentelor necesare pentru susţinerea activităţilor zilnice desfăşurate în timpul cursurilor de profil din cadrul instituţiei de învăţământ clujene.

Această primă colaborare reprezintă un proiect pilot dintr-o serie de activităţi similare prin care Cluj IT Cluster îşi propune să catalizeze sprijin din partea mediului de business pentru licee din regiune, cu scopul asigurării celor mai bune condiţii pentru desfăşurarea actului didactic, în special în ceea ce priveşte activitatea informatică, în instituţiile de învăţământ preuniversitar.

„Ne propunem să înlesnim liceelor clujene, dar nu numai, comunicarea şi colaborarea cu companii din Cluj pentru realizarea unor obiective, inclusiv în ceea ce priveşte dotarea cu infrastructură. Dupa cum bine se ştie, sunt numeroase companii de IT în Cluj, iar viitorul acestei industrii este consolidat şi prin activitatea din învăţământul preuniversitar. Este de aceea important să susţinem eforturile cadrelor didactice prin mijloacele care ne stau la dispoziţie.”, a declarat Andrei Kelemen, Director Executiv al Cluj IT Cluster.

„În calitate de reprezentant al Liceului Teoretic Avram Iancu, doresc să mulţumesc companiilor ENDAVA, FORTCH şi ARTSOFT CONSULT, care ne-au sponsorizat cu tehnică de calcul. Datorită implicării şi responsabilizării acestor companii am reuşit să modemizăm două laboratoare în care orele de informatică se pot desfăşura acum în cele mai bune condiţii.”, a declarat Adina Claudia Turcu, Director al Liceului Teoretic „Avram Iancu”.

Iniţiativa este parte a eforturilor pe care Clusterul Cluj IT le face în contextul obiectivelor Comisiei Europene privind creşterea gradului de educare şi utilizare a mediilor informatice în rândul populaţiei.

16 octombrie 2017. Clusterul Cluj IT a obţinut Premiul pentru Cea Mai Bună Asociere în vederea Dezvoltării Ecosistemelor IT de Smart City în cadrul Galei de premiere a conferinţei “Smart Cities of Romania”, care a avut loc în data de 10 octombrie la Bucureşti. Astfel, Clusterul Cluj IT se înscrie în lista Campionilor Smart City (Smart Cities of Romania Champions).

Prin adjudecarea prestigioasei distincții a fost marcată viziunea, dar şi energia de mare amploare şi intensitate pe care Cluj IT le implică deja de mai mult de 5 ani în domeniul soluţiilor avansate pentru Oraşe şi Comunităţi Inteligente.

“Ne bucură faptul că efortul Cluj IT de a aborda integrat, comprehensiv și susținut inițiativa de Smart City este apreciată de către comunitatea națională și onorată cu un premiu de recunoaștere a realizărilor, precum este cel proaspăt adjudecat. Cu această ocazie, vreau să fac un apel la coeziune la adresa tuturor inițiativelor de Smart City din România. Cluj IT Cluster a dovedit că prin cooperare se pot realiza lucruri sustenabile și este deschis pentru cooperare cu toți actorii interesați de acest subiect”, a declarat Stelian Brad, Președinte Cluj IT Cluster.

În cadrul conferinței, el a susţinut o prezentare privind viziunea, principiile şi pachetul de soluţii pentru Smart City ale Cluj IT. Preseșintele Cluj IT Cluster a evidenţiat abordarea integrată, bazată pe o arhitectură pe cloud, care include centre de date şi de procesare interoperabile protejate prin tehnologii avansate de securitate cibernetică. Această abordare este în primul rând centrată pe cetăţean, dar conferă în acelaşi timp suport inteligent, rapid şi extrem de eficient şi prietenos tuturor actorilor dintr-un ecosistem urban de tip Smart City.

Expertiza dovedită deja a Clusterului Cluj IT în domeniul proiectării şi dezvoltării ecosistemelor şi soluţiilor pentru Oraşe Inteligente însumează realizări concrete, orientate pe coordonate majore, după cum urmează:

  • implementări concrete, precum: proiectul “Next Generation Brained City – Dezvoltarea Inovativă prin Informatizare a Ecosistemului Urban Cluj-Napoca” ● participarea cu ponderea principală în proiectul “Smart City Alba Iulia2018” ● implementarea de soluţii de Parking Inteligent în oraşe Europene precum Stuttgart, Zurich, Paris, cât şi în Dubai, Panama şi America Latină ● implementarea de platforme de modelare şi management al proceselor de achiziţii din instituţiile publice ● platforme pentru asistarea cu soluţii inteligente a proceselor educaţionale cât şi a activităţilor din reţeaua medicală ● soluţii de supraveghere pentru siguranţa cetăţeanului ● trafic şi transport inteligent ● clădiri şi utilităţi inteligente ● turism inteligent şi mediu curat gestionat prin tehnologii digitale.
  • realizarea de Strategii pentru Dezvoltarea Ecosistemelor Urbane şi a Comunităţilor Inteligente, scalate pe orice tip de dimensiune a comunităţii – de la aglomerări urbane de mare dimensiune până la comunităţi rurale inteligente – bazate pe audituri ale stadiului actual şi consultanţă privind prioritizarea şi modalităţile de implementare a soluţiilor de Smart City.

Gala de premiere a conferinţei “Smart Cities of Romania” a avut loc în data de 10 octombrie la Hotel Marriott JW Bucureşti. Evenimentul s-a desfăşurat sub înaltul patronaj al Senatului României – Comisiile pentru Învăţământ şi Ştiinte şi Comisia pentru Administraţie Publică şi Organizarea Teritoriului.

La decernarea premiilor a fost prezentă o delegaţie a Clusterului Cluj IT formată din Stelian Brad – Preşedinte Cluj IT, Paulina Mitrea – Coordonator al Grupului “Brained City” al Cluj IT şi Manager Proiect “Next Generation Brained City”, Daniel Homorodean – membru al Consiliului Director al Cluj IT şi  Manager Proiect Process Player,  Cristian Ureche – Manager Proiect Parking Plus, precum şi delegaţi ai firmelor Life Is Hard (Doru Asauleac) şi AVITECH (Sorin Stanciu) – ambele firme fiind membre ale Clusterului Cluj IT.

Premiu Smart Cities of Romania_10 octombrie 2017

  • Smart Cities of Romania este un eveniment suport in cadrul European Week of Regions and Cities.

9 0ctombrie 2017. Ediţia 2017 a expo-conferinţei Smart Cities of România, care concentrează cea mai mare comunitate smart city din România, aduce la prezidiu nu mai puţin de 37 invitaţi din domenii precum administraţie publică locală şi centrala, asociaţii profesionale, consultanta, IT&C etc. La discuţii vor participa membrii celor mai importante asociaţii profesionale din administraţia publică: Asociatia Municipiilor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania, Asociatia Administratorilor Publici din Romania, precum şi reprezentanţi ai Senatului României, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului Cercetării şi Inovării etc.

Evenimentul se desfăşoară pe două zile, 10-11 octombrie la JW Marriott Bucureşti şi propune şase sesiuni tematice derulate în plen, precum şi o zonă expoziţionala. Tematica acoperă cele mai importante subiecte din domeniul smart city, de la strategie şi tehnologii până la parteneriate şi exemple de bune practici. Conferinţa aduce în prim plan domeniul mobilităţii urbane şi al proiectelor de smart energy, precum şi măsurile pentru reducerea emisiilor de carbon prin folosirea soluțiilor ITC prin creșterea eficienței de utilizare a infrastructurii de transport.

„Este timpul ca administrațiile publice din România să pună forța tehnologiei în slujba cetățenilor și să facă primii pași reali către guvernarea inteligentă. După ce la ultimele două ediții am dezbătut concepte și am analizat strategii de colaborare, în 2017 ne propunem o abordare concretă a proiectelor smart city, de la definirea cerințelor și obiectivelor, până la gestionarea achizițiilor și măsurarea rezultatelor. Astfel, vom afla de la cei care au început deja aventura smart city (în egală măsură beneficiari și furnizori de soluții), cum se conturează cele mai bune practici și care sunt cele mai dificile obstacole, atât la nivel de tehnologie cât și de proceduri și colaborare interdisciplinară,” afirmă Liliana Balici, reprezentanta consorţiului care organizează conferinţa Smart Cities of Romania.

Evenimentul se derulează sub egida Comisiei pentru învățământ, știință, tineret si sport si Comisiei pentru administrație publica si organizarea teritoriului a Senatului Romaniei, cu sprijinul şi implicarea companiilor Dahua Technology, KMW Systems, Helinick, Siel Invest, Telekom, Honeywell, Huawei, Mastercard, Intrarom, Engie, Pegas, Romkatel, Renault, Parkomatic, Industrial Software, Asti International, Avitech, Life is Hard si a comunitatii Cluj IT Cluster.

“Ne aflam intr-un context in care conceptul de oras intelligent a devenit un subiect foarte prezent la nivel national si international si va continua sa castige popularitate din perspectiva dezvoltarii accelerate a ecosistemelor urbane. Dezvoltarea urbana moderna trebuie bazata pe integrarea tehnologiei, proces in cadrul caruia solutiile adoptate trebuie sa tina cont de specificul fiecarui loc in care acestea sunt implementate. Sustinem acele initiative si solutii care au in centrul lor interesul cetatenilor si al comunitatilor pe care acestia le formeaza, aceasta fiind abordarea definitorie pentru Cluj IT Cluster si pe care o vedem ca fiind cu adevarat viabila in toate eco-sistemele urbane din Romania si de pretudindeni” a declarat Stelian Brad, Presedintele Cluj IT Cluster.

La ediţia 2016 a Smart Cities of România au fost prezente peste 500 de persoane din 27 de institutii publice, 10 asociatii profesionale, antreprenoriale si patronale, 30 de companii internationale si locale.

vizual site

 

31 august 2017. Agenția de marketing și comunicare Loopaa devine, la doar patru ani de la înființare, singura agenție membră Cluj IT Cluster. Până în prezent clusterul era compus din companii din domeniul IT, universități și institute de cercetare și alte organizații catalizator de pe lanțul de valoare al industriei.

Intrarea Loopaa în familia Cluj IT Cluster a avut loc în decursul lunii august, ca urmare a unor demersuri bilaterale. Cooptarea agenției marchează o nouă etapă în dezvoltarea și consolidarea clusterului pe piața locală de IT, fiind vizată creșterea calității soluțiilor oferite pieței și creșterea eficienței strategiilor de promovare și de comunicare a acestora.

“Le urăm bun-venit colegilor de la Loopaa. Pentru eco-sistemul reprezentat de Cluj IT Cluster este o adiție importantă, care credem că va aduce un plus de valoare eforturilor noastre de a construi o industrie de IT sustenabilă. Mizăm în special pe experiența Loopaa în marketing și organizare de evenimente, care să vină și să completeze viitoarele proiecte ale membrilor clusterului”, a precizat Andrei Kelemen, Executive Director Cluj IT Cluster.

Împreună pentru o comunitate mai puternică
Aderarea la acest cluster a avut loc pe fondul identificării unor scopuri, viziuni și valori comune între cele două entități. Loopaa este o agenție care pune accentul pe dezvoltarea continuă, atât a echipei și a agenției, cât și a pieței în care activează. Comunitatea din care face parte ocupă un rol important, agenția dorindu-și, împreună cu ceilalți membri ai clusterului, să contribuie la crearea unui mediu propice creșterii “sănătoase”, durabile a afacerilor locale şi regionale.
“Prin apartenența la cluster putem înțelege mai bine piața, putem discuta mai concret despre nevoile companiilor de IT existente în piață, pentru a veni cu soluții mai bine țintite, mai eficiente, care să nu ajute doar o anumită companie, ci care să pună umărul la dezvoltarea întregii industrii IT. Vrem să fim alături de companiile IT. Provocările pe care le întâmpină cresc de la an la an, piața abundă de jucători, există o criză de personal, iar posibilitățile de diferențiere par a fi tot mai scăzute. Aici putem interveni noi, putem să creștem nivelul de creativitate folosit în elaborarea strategiilor de marketing și să ajutăm companiile să-și consolideze poziția”, a declarat Victor Gavronschi, CEO-ul agenției Loopaa.
Proiecte comune, o piață IT în creștere

În cooptarea Loopaa în cadrul Cluj IT Cluster a contat experiența anterioară a agenției în domeniul IT, compania colaborând atât cu firme de outsourcing, cât și cu firme care dezvoltă produse proprii. Astfel, parteneriatul prevede inițierea de proiecte care să ducă la dezvoltarea domeniului IT și a domeniilor conexe la nivel local și chiar național, care să sprijine comunitatea de IT.

Loopaa va aduce un plus de creativitate proiectelor derulate în cadrul Cluj IT Cluster și va împărtăși cu restul membrilor din experiența sa în domeniul marketingului și al comunicării. De asemenea, va oferi consultanță și suport specific de marketing pentru proiectele inițiate de cluster.
Un prim proiect în care va fi angrenată Loopaa este Cluj Innovation Days 2018, un forum regional anual organizat de Cluj IT Cluster începând din 2013 cu scopul de a consolida comunitatea IT şi de a facilita interacţiunea cu partenerii de afaceri şi sectorul public cu scopul accelerării proceselor de inovație menite să transforme modelele de afaceri tradiționale.

Despre Cluj IT Cluster
Cluj IT este o asociaţie de tip cluster inovativ înfiinţatǎ în octombrie 2012. Clusterul este compus din peste 50 de membri, companii de IT, universităţi, institute de cercetare, instituţii publice şi organizaţii catalizator. Principalul său obiectiv este creşterea competitivităţii sectorului IT şi a vizibilităţii industriei IT româneşti, respectiv poziţionarea Clujului ca un hub regional inovator.

Despre Loopaa
Loopaa este o agenție de marketing din Cluj-Napoca axată pe dezvoltarea si implementarea de strategii integrate de marketing pentru clienți locali și internationali.
Agenția oferă servicii complete de marketing strategy, branding, marketing planning, design & concepts, online marketing, marketing automation, PR & communication, project management și marketing research.

 

  • Municipalitatea din Alba Iulia a fost premiată cu “European Public Sector Award 2017”

3 iulie 2017. În contextul dezvoltării programului pilot de Smart City 2018, Municipalitatea Alba-Iulia a fost singura câştigatoare, dintre cele patru participante, în cadrul celei mai importante competiţii dedicate dezvoltării şi inovării în sectorul public: European Public Sector Awards 2017. Proiectul Smart City Alba Iulia 2018 a fost dezvoltat prin implicarea mai multor actori regionali, inclusiv membri ai comunităţii Cluj IT Cluster,  dar mai ales a companiilor active în cadrul Grupului de Lucru “Brained City”, dedicate  în vederea implementării unor soluţii integrate dezvoltate local, care să răspundă direct nevoilor cetăţeanului. Ne bucurăm ca am putut contribui la acest succes prin implicarea Clusterului Cluj IT cu un total de 21 soluţii, furnizate de către mai multe companii membre ale comunităţii Cluj IT: Arxia, Avitech, HyperMedia, Life Is Hard, Optima Group & ArtSoft Consult, ParkingPlus,  CloudSoft, Solar Eco Systems, Trencadis. Soluţiile adresează toate domeniile care reprezintă pilonii oraşului inteligent, anume: e-administraţie, transport, trafic şi parking inteligent, e-business, managementul eficient al energiei, medicină digitală, educaţie şi cultură digitală, managementul inteligent al turismului, reţele de utilităţi inteligente, siguranţă publică şi securitate cibernetică.

“Comunitatea Cluj IT transmite felicitări administraţiei locale din Alba-Iulia pentru managementul şi bunele practici aplicate în zona inovării şi performanţei în sectorul public. Devoltarea oraşelor în paradigma descrisă de conceptul de oraş inteligent (Smart City) a devenit un subiect foarte prezent la nivel naţional. Ne face o deosebită plăcere să susţinem în continuare procesul de dezvoltare şi implementare a proiectului de Smart City pentru oraşul Alba-Iulia” a declarat Stelian Brad, Preşedintele Cluj IT Cluster.

 Decernarea premiilor va avea loc în luna noiembrie, la Maastricht, în Olanda şi îi va avea ca amfitrioni pe Annemarie Penn-te Strake, primarul oraşului, şi pe prof. dr. Marga Prohl, directorul general al European Institute of Public Administration.

Cluj IT Cluster este o asociaţie de tip cluster inovativ, înfiinţatǎ în octombrie 2012, care numără în prezent 50 de membri: peste 35 de companii de IT cu mii de angajați și cifră de afaceri cumulată de peste 100 de milioane de euro, universități și institute de cercetare, instituții publice și organizații catalizator. Inițiativă de business, clusterul urmărește creșterea competitivității sectorului IT și a vizibilității industriei IT românești, precum și poziționarea Clujului ca un hub regional inovator. Misiunea Cluj IT este ca până în 2018 să devină unul dintre cei mai credibili furnizori de servicii și produse inovatoare IT și de sisteme de suport organizațional din Europa Centrală și de Est. Clusterul urmărește ca membrii săi să-şi  consolideze poziţiile pe piața românească, dar şi să se afirme activ pe piețele internaționale. Mai multe informații despre Cluj IT Cluster: www.clujit.ro.

logo-alba-iulia-smart

 

/