Proiect: Competactiv+, cod SMIS  127968

Finanțat prin:  Programul Operational Capital Uman

Termen pentru depunerea aplicaţiilor: 28.08.2020, ora 14:00, pe adresa  contact[at]clujit.ro. Doar candidaţii eligibili vor fi contactaţi. Termenul de depunere al aplicatiilor a fost extins pana la data de 15 octombrie 2020, ora 14:00.

Număr poziţii: 5

Durata contractului: 2 luni (84 ore de activitate), cu o repartizare de maxim 42 ore/lună

Principalele atribuții ale postului sunt:

 • Responsabil de elaborarea programelor de învățare specifice la locul de muncă
 • Oferă sprijin pentru cel puțin 1 întreprindere din lista celor alocate partenerului
 • Introduce și formalizează aceste programe de învățare la locul de muncă, în colaborare cu reprezentantul întreprinderii
 • Întreprinde activități de verificare a statusului de implementare a programului de formare la 6 luni
 • Furnizează informații pentru raportul intern de implementare
 • Furnizează informații pentru procesul de rambursare
 • Realizează rapoartele și documentele administrative solicitate de finanțator

Condițiile minime ce trebuie îndeplinite pentru acest post sunt:

 • Studii superioare în domeniul tehnic sau economic – 3 ani
 • Experiența în domeniul resurselor umane și/sau coordonarea de echipe și/sau în domeniul formării profesionale – 5 ani
 • Competențe solicitate: Competențe în domeniul formării profesionale și/sau competențe în gestionarea resurselor umane și/sau competențe de coordonare de echipe

Aplicația pentru acest post trebuie să cuprindă:

 • CV din care să reiasă studiile, competențele și experiența solicitată;
 • documente care să ateste studiile, experiența si competentele cuprinse in CV (certificate de atestare, copie după diplome, atestate vechime profesionala etc)