Answer from Romanian Government

Accesul liber și gratuit la date – OPEN DATA – este una dintre trăsăturile de bază ale oricărui stat democratic funcțional și între ale cărui obiective se află atât liniștea socială cât și dezvoltarea economică.

Prin consolidarea informațiilor din mai multe organizații guvernamentale într-un punct unic pentru consultarea datelor publice, cetățenii pot afla mult mai ușor cum acționează guvernul și să transmită această informație mai departe. Astfel, crește participarea și implicarea fiecărui individ, care primește capacitatea nu numai de a ințelege procesul de guvernare dar și de a contribui direct la modul în care funcționeaza acesta.

Valoarea socială și comercială a OPEN DATA este foarte importantă întrucât, într-o perioadă dominată de importanța informației digitale, o mare parte din această informație este produsă și deținută de stat. De la construirea unui motor de căutare până la realizarea de predicții referitor la evoluțiile economice sau găsirea de noi domenii cu mare potențial, accesul la datele deținute de stat este esențial, în special pentru startup-uri și IMM-urile cu capacități mai reduse de cercetare.

Studii realizate în acest sens în 2010-2011 în Danemarca, Finlanda și Spania, urmate de o serie de analize realizate la nivelul întregii Uniuni Europene au arătat că accesul liber si gratuit la OPEN DATA duce la creșteri majore atât la nivelul veniturilor societăților comerciale (și în special al celor mici și mijlocii) cât și la nivelul locurilor de muncă create. Prin deschiderea accesului la aceste date, Guvernul poate deveni unul dintre catalizatorii de creștere pentru mezo-economie și industria de inovație, cu efecte pozitive la nivelul întregii societăți.

Este regretabil că la momentul actual atât cetățenii cât și companiile care au nevoie de acces la informații publice în timp scurt se confruntă cu lipsa unui sistem clar și integrat de distribuire a OPEN DATA. Acest lucru duce la limitarea implicării societății civile în actul de guvernământ, si lipsește multe societăți comerciale de uneltele necesare pentru construirea de noi concepte de afaceri sau sesizarea diferitelor oportunități de pe piață. Deși România este membră a Open Government Partnership din 2011, bunele intenții nu au fost urmate de pași concreți pentru realizarea obiectivelor fixate.

Prin intermediul acestei scrisori solicităm sprijinul d-lui Prim-Ministru pentru accelerarea adoptării de către statul român a standardelor OPEN DATA, prin intermediul următoarelor măsuri:

Realizarea unei platforme guvernamentale naționale prin care se colectează și distribuie seturile de date deschise în formate general acceptabile. Introducerii obligativității tuturor organismelor, agențiilor guvernamentale și tuturor sistemelor noi de e-government de a publica într-un interval de timp limitat seturile proprii de date nemodificate și de a le actualiza în termen cât mai scurt.

Însoțirea acestor măsuri de campanii de informare a societății civile și agenților economici referitor la datele disponibile spre consultare și exploatare.

Președintele SUA, Barrack Obama, a impus guvernului federal în urmă cu doar o lună, prin ordin executiv, obligativitatea de a face disponibile toate informațiile de ordin public în formate accesibile și fără restricții de ordin comercial. Uniunea Europeană se află în plin proces de dezvoltare al European Open Data Portal, un punct unic de acces către informațiile deținute de instituțiile sale. Este vital ca și Guvernul României să adopte aceeași poziție, iar OPEN DATA să devină un factor de creștere economică și socială pentru țara noastră.

Semnatari:

  • Lucian Isar – Consiliul Strategic al Cluj IT Innovation Cluster
  • Alexandru Tulai – Președinte al Consiliului Director, Director de consultanță la iQuest Group
  • Marcel Borodi – Membru în Consiliul Director, Proprietar Net Brinel
  • Daniel Homorodean – Membru în Consiliul Director, Managing Director Arxia
  • Barabás László – Membru în Consiliul Director, CTO Evoline
  • Ovidiu Pintea – Membru în Consiliul Director, Proprietar Optima Group
  • Călin Văduva – Membru în Consiliul Director, CEO Fortech

Referințe: