Programul H2020 EU 3.7.4

Cererea de abilități în tehnologiile emergente, cum ar fi AI, calculul de înaltă performanță și securitatea cibernetică, sunt foarte acute, iar problema crește, deoarece oferta rămâne în urma cererii pieței. Nivelurile de pregătire și conștientizare sunt, de asemenea, inegale pe teritoriul  UE. 

2020 Raport strategic de analiză prospectivă – Planificarea cursului pentru o Europă mai rezistentă

Joi, 17 septembrie a avut loc o suită de evenimente organizate de Clusterul CLUJ IT, în cadrul proiectului GEIGER finanțat prin programul Orizont 2020, în parteneriat cu BT Club și Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, sub umbrela Hubului pentru Inovație Digitală DIH4S, tema principală fiind securitatea cibernetică, practicile și prioritățile pentru IMM-uri în contextul în care incidentele și atacurile în mediul digital la nivelul Europei sunt din ce în ce mai frecvente și mai agresive. Epoca în care trăim ne oferă oportunități generoase de creștere și dinamizare a afacerilor datorită tehnologiilor digitale. Dar aceste avantaje ale societăți digitalizate vin cu un cost – vulnerabilitatea în spațiul cibernetic generată de limitările sistemelor digitale utilizate, greșelilor în exploatare sau reaua voință. Astfel, securitatea cibernetică robustă este esențială pentru a stabili încrederea in digitalizarea si transformarea digitala a sistemelor de afaceri, fără de care societatea digitală nu poate funcționa. Nu mai poate fi considerat un supliment opțional, ci trebuie văzut ca o nevoie esențială a societății.[1]

Workshopul a fost organizat în două secțiuni, o secțiune on line  unde experți în domeniu au prezentat diferite materiale și analize și un atelier de lucru în care 15 firme au beneficiat de sprijin de specialitate pentru a identifica scenarii de securitate cibernetică pentru firmele lor. Dl.  Stelian Brad, prof. dr. ing., președinte Cluj IT, director inovare proiect GEIGER și dl. Samuel A. Fricker, prof. dr., FHNW, Elveția, manager proiect GEIGER au fost permanent alături de participanți împartășind cu aceștia un volum important de cunoștințe legat de tema propusă. Un corp de experți în secutitate cibernetică a fost alături de firmele invitate: Dl. Iulian Alecu, Director General Adjunct CERT-RO, Președinte al Grupului de cooperare NIS în timpul Președinției României la Consiliul Europei, Dl. Cristian Priboi, expert implementare Proiecte CERT-RO, DL. Adrian Coleșa, conf. dr. ing., expert securitate cibernetică la BitDefender, dl. Ciprian Oprișa, șef lucrări dr. ing., team leader securitate cibernetică la BitDefender, Dl. Vlad Florian, inginer robotician la Braintronix.

“Proiectul își propune să furnizeze o solutie cât mai prietenoasă care să ajute companiile să poată realiza o evaluare a vulnerabilități vis-à-vis de atacurile cibernetice …” a spus în deschidere  Dl.  Stelian Brad, prof. dr. ing., președinte Cluj IT

“Nu ne dorim ca IMM-urile să devină experte în secutitate digitală ci doar să conștientizeze  vulnerabilitățile” a spus managerul de proiect  Dl. Prof.dr. Samuel A. Fricker

La finalul zilei proiectul GEIGER este mai bogat cu experiențe locale valoroase care vor fi transpuse in realizarea unui instrument viabil ce va fi pus la dispozitia companiilor mici si mijlocii din Europa.

[1] ai Fovino I., Barry G., Chaudron S., Coisel I., Dewar M., Junklewitz H., Kambourakis G., Kounelis I., Mortara B., Nordvik J.p., Sanchez I. (eds.), Baldini G., Barrero J., Coisel I., Draper G., Duch-Brown N., Eulaerts O., Geneiatakis D., Joanny G., Kerckhof S., Lewis A., Martin T., Nativi S., Neisse R., Papameletiou D., Ramos J., Reina V., Ruzzante G., Sportiello L., Steri G., Tirendi S., Cybersecurity, our digital anchor – executive summary,EUR 30277 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-19959-5, doi:10.2760/33974, JRC121051