Transferul tehnologic este în prim-planul multor discuții de o perioadă semnificativă de timp, iar în ultimii ani, odată cu accelerarea tranziției digitale, a devenit unul dintre pilonii inovării. De aceea, reprezentanți ai ecosistemului nostru proveniți atât din mediul privat, cât și din mediul academic s-au reunit joi, 30 septembrie, la o nouă ediție a Clubului Managerilor în IT, organizat de Cluj IT Cluster, pentru a discuta despre posibilitățile unei cooperări transectoriale de succes, importanța transferului tehnologic, barierele apărute în acest context și necesitatea depășirii acestora printr-o abordare colectivă.

Despre transferul tehnologic și jucătorii cheie

Transferul tehnologic este un proces de transfer de abilități, cunoștințe, tehnologii, metode de fabricare și al unor facilități, de la o organizație la alta,  în vederea obținerii unor produse, servicii, procese noi sau considerabil îmbunătățite. Acest transfer se poate realiza de la universități sau unități de cercetare pe de-o parte și unități executive, de producție sau de prestări servicii pe de altă parte. Rezultatul acestui parteneriat transectorial are ca scop principal creșterea gradului de accesibilitate a tehnologiei și include un punct de plecare (cercetare), un punct final (piața) și o serie de faze medii (așa-numitul lanț de aprovizionare), fiind implicați mai mulți actori.

Pentru a avea o mai bună înțelegere a conceptului, aducem în discuție cele două categorii de jucători cheie implicați în acest proces, precum și caracteristicile definitorii ale acestora. Astfel, prima grupare pe care o amintim include ofertantul/dezvoltatorul/deținătorul de tehnologie, mai exact proprietarul sau sursa tehnologiilor inovative, produselor, proceselor sau a know-how-ului. În vederea realizării unui schimb este necesară, desigur, și existența unui solicitant/beneficiar, această categorie fiind reprezentată de organizația sau compania care achiziționează și utilizează o tehnologie inovativă, un produs, proces sau know-how. Din ambele categorii menționate pot face parte companii private, universități, organizații de cercetare, centre/entități de transfer tehnologic și indivizi.

Transfer tehnologic și cooperări transectoriale de succes din ecosistemul Cluj IT

De la invitații evenimentului nostru am aflat mai multe despre modul în care transferul tehnologic poate valorifica potențialul pe care îl are o universitate în colaborarea cu mediul socio-economic și plusvaloarea pe care o poate aduce în acest context.

Conf. Univ. Dr. Christian Săcărea, prorector în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a punctat deschiderea instituției de învățământ pe care o reprezintă cu privire la sprijinirea mediului de business în ceea ce privește livrarea de experitză, know-know, testare de ipoteze, soluții de prototipuri și disponibilitatea de a pune la dispoziția ecosistemului o infrastructură de cercetare valoroasă. În acest sens, Centrul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv (CMTTC) consolidează cercetarea aplicativă în UBB Cluj-Napoca şi relaţia acesteia cu cercetarea fundamentală, sprijină inovarea, precum şi dezvoltarea economică prin licențierea tehnologiilor și transferul de servicii inovative din portofoliul de proprietate intelectuală (IP) al Universității către comunitate.

Trecând dincolo de granițele orașului Cluj, ne-am bucurat să aflăm mai multe despre misiunea mediului academic din Sibiu privind stimularea, valorificarea potențialului ştiinţific şi de inovare și asimilarea progresului tehnologic în domeniile de excelență.  Prof.univ.dr.ing. Adrian Florea, Director al Centrului de transfer de cunoaștere Hasso Plattner din Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, ne-a vorbit despre misiunea centrului de a dezvolta și promova activităţi de cercetare ştiinţifică, transfer de know-how, inovare, transfer de tehnologie și antreprenoriat inovator pentru consolidarea unei societăți bazate pe cunoaștere.

Ultima prezentare a aparținut dlui. Viorel Haiura, director executiv al Parcului Științific și Tehnologic East European Border Siret, care a subliniat necesitatea transferului de tehnologie și rolul mediului universitar din Suceava. Obiectivul acestui parc este de a asigura transferul tehnologic al rezultatelor cercetării, formarea tinerilor din județul Suceava pentru activitatea de cercetare, stimularea potențialului inovativ și tehnico-științific al cercetătorilor și studenților din Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și atragerea de fonduri și companii, inclusiv companii străine.

Discuțiile noastre au adus în prim-plan contribuția valoroasă pe care o au universitățile, în calitate de parteneri ai companiilor, punând la dispoziție numeroase resurse pentru mediul privat. Deși la prima vedere transferul tehnologic poate fi înțeles ca un simplu obiectiv, conceptul aparține unei sfere mult mai complexe, fiind parte a unui proces desfășurat pe o durată de timp lungă. Declanșatorul unei astfel de colaborări constă în determinarea și perseverența părților implicate, însă elementul cheie care poate asigura succesul este încrederea. Așadar, primul pas trebuie să fie acela de a depăși barierele de încredere printr-un efort major de comunicare și stabilire a unui consens.

Le mulțumim invitaților pentru participare și pentru discuțiile prolifice din cadrul evenimentului!