News

Anunț de achiziție nr 2  – Licențe software

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 Competactiv+ , ID MYSMIS 127968, contract  POCU/ 464/3/12/127968   Achizitorul: Asociatia Cluj IT Adresa: Jud. Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Str....

Anunț de achiziție nr 1 – Echipamente de tip FEDR

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 Competactiv+ , ID MYSMIS 127968, contract  POCU/ 464/3/12/127968   Achizitorul: Asociatia Cluj IT Adresa: Jud. Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Str....

Recent Posts